DĚTSKÁ SKUPINA NIKOLAJKA

číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016667

 

CENÍK  platný od 1. 9. 2020

Chci navštěvovat školku 1x nebo 2x v týdnu
Permanentka na 10 návštěv Cena
8,00 - 13,00 6 500,00 Kč
8,00 - 15,00 7 500,00 Kč
8,00 - 18,00 8 500,00 Kč
Chci navštěvovat školku 3x nebo 4x v týdnu
Permanentka na 10 návštěv Cena
8,00 - 13,00 5 500,00 Kč
8,00 - 15,00 6 500,00 Kč
8,00 - 18,00 7 500,00 Kč
Chci navštěvovat školku každý den
Měsíční paušál Cena
8,00 - 13,00 9 000,00 Kč
8,00 - 15,00 10 000,00 Kč
8,00 - 18,00 12 000,00 Kč
Chci navštěvovat školku odpoledne (14,00-18,00 hod.)
Permanentka na 10 návštěv Cena
1x - 2x týdně 4 000,00 Kč
3x - 4x týdně 3 600,00 Kč
Hodinové hlídání Cena
Hodinové jednorázové hlídání 1 hod. (pouze pro zapsané děti) 140,00 Kč
Ceny jsou uvedeny bez stravování.
Cena za stravu Cena
Dopolední svačina 15 Kč
Oběd 70 Kč
Odpolední svačina 15 Kč

 

CENA ŠKOLNÉHO (permanentky i měsíční paušály) nezahrnuje stravné i pitný režim.

Úhrada za školné se provádí v hotovosti proti řádně vystavenému dokladu nebo bezhotovostní platbou

Variabilní symbol platby: rodné číslo dítěte

Specifický symbol platby: 002

Částka za školné pro dané období musí být připsána na účet nejpozději v první den příchodu dítěte do školky v tomto období. Školné se snižuje v případě nemoci dítěte delší než pět pracovních dnů.

V případě nepřítomnosti z jiného než zdravotního důvodu je nutné nahlásit nepřítomnost dítěte minimálně 2 pracovní dny dopředu.

Pokud si rodiče nestihnou vyzvednout dítě v předem domluvený čas, je třeba zavolat tuto informaci na tel.:              734 848 889 a nahlásit pozdější vyzvednutí dítěte.

Při zpoždění vyzvednutí dítěte o více jak 15 minut bude účtována standardní cena za hodinové hlídání za každou započatou hodinu (145,- Kč). V případě pozdního vyzvednutí dítěte po 18,00 hodině bude účtována cena 500 Kč za každou započatou hodinu.

Děti budou vydávány pouze dospělým, a to těm, kteří budou rodiči či zákonnými zástupci uvedeni v Přihlášce.


 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |