FRANCHISOVÝ KONCEPT

„...místo, aby sto drobných podnikatelů přemýšlelo o nejlepší formě podnikání, je pro ně výhodnější převzít již vymyšlenou a prověřenou formu franchisového systému.“

                                                                             Manfred Maus

                                                               zakladatel franchisového systému OBI

NAŠE VIZE

 • Spokojení rodiče, šťastné děti
  • Profesionální služby
   • Úspěšný podnikatelský koncept

 

  HODNOTY

 • Naším cílem je, aby ze spolupráce s námi profitoval každý:
  • Děti a rodiče
  • Zaměstnanci
  • Podnikatelé/franchisanti

 

 • Vytváříme osobní přístup a přátelské vztahy se všemi partnery. Důležitá je pro nás otevřená komunikace.
 • Dosahujeme trvalého růstu díky znalostem trhu a nabídce profesionálních služeb.
 • Rodiče ve školkách nejsou jen našimi klienty, ale partnery. Na základě partnerského vztahu s rodiči pak poskytujeme dětem ideální podmínky pro jejich rozvoj.
 • Vážíme si všech zaměstnanců a podporujeme jejich osobní i profesionální růst. Ve školkách vytváříme přátelské, až rodinné vztahy. Přátelská nálada na pracovišti se odráží na kvalitě péče o děti.

 

CO POTŘEBUJETE ?

 • Chuť do práce
 • Ochotu učit se novým věcem
 • Snahu podílet se aktivně na výši svých příjmů
 • Nebát se podnikat !

 

    CO NABÍZÍME ?

 • Komplexní poradenství při zakládání nové školky
 • Zpracování business plánu
 • Poskytnutí informačního „balíku“ Školička
 • Marketingová a PR podpora
 • Zajištění školení zaměstnanců
 • Podpora při vybavování školky
 • Znalosti aktuálních legislativních norem při zakládání a provozu předškolních zařízení
 • Nastavení organizačních a informačních procesů

 

  JAK TO FUNGUJE ?

Franchising je systém, pro který je charakteristické, že obchodník (franchisant) prodává výrobky nebo poskytuje služby pod značkou již fungující a prosperující společnosti (franchisor) na základě licence. Existuje mezi nimi smluvní vztah, který vymezuje určitá práva a povinnosti. Franchisor umožní franchisantovi díky licenci založit svůj vlastní podnik, podnikat pod známou značkou, využívat globální marketingovou koncepci a získat cenné know-how.

Na druhou strhu franchisant na oplátku platí franchisorovi poplatky za poskytnutí licence a umožňuje poskytovateli expandovat na nové trhy. Jde tedy o jakousi dělbu práce – franchisor vymyslí, otestuje a prodá koncept, jak co nejlépe, úspěšně a dlouhodobě podnikat, a dbá na dobré jméno značky. Franchisant, coby obchodník, umožní značce přijít na nové trhy, šířit její dobré jméno a zvyšovat zisk svůj i franchisora.

    NA JAK DLOUHO LZE FRANCHISU ZÍSKAT ? 

     Licenci na provoz soukromé školky pod značkou „ Školička“ lze   

     koupit na dobu určitou, a to na 5 let.

 

     KOLIK STOJÍ FRANCHISA ?      

    Poplatky se skládají ze dvou částí:

 • Vstupní poplatky za poskytnutí licence
 • Měsíční poplatky franchisorovi

Výše poplatku je stanovena individuálně pro každého franchisanta.

Pro bližší dotazy nás můžete kontaktovat na adrese: info@skolka-jesle.cz


 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |