DĚTSKÁ SKUPINA VYHLÍDKA

č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016629

 

 

Adresa provozovny: Na Vyhlídce 68, 190 00 Praha 9

Provozovatel: JESLE, ŠKOLKY, DĚTSKÉ SKUPINY, z.s. se sídlem: Habartická 499/50, Praha 9

 

Základní informace:

Adresa provozovny: Na Vyhlídce 68/105, Praha 9

Zahájení provozu: 1. září 2018

Kapacita: 20 dětí

 

Dětská skupina Na Vyhlídce je registrována v rejstříku DS u MPSV.

Projekt je podpořen finanční dotací z Evropského sociálního fondu - Operační program Zaměstnanost.

Provoz zařízení:

DS je otevřenoá každý pracovní den od 7.30 do 18.00 hod. vyjma 23. prosince, kdy je provozní doba zkrácena od 7,30 hod. do 15,00 hod. a 31. prosince, kdy je zařízení zavřeno.

 

Zařízení může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje zařízení zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

Denní režim

Denní režim dětí probíhá podle orientačního časového rozvržení dne:
Organizace řídí denním řádem. Režim dne je přizpůsoben přirozenému biorytmu dětí.

• 7:30 – 10:00 /10.15/
zájmové hry, pohybové chvilky, hygiena, dopolední svačina, řízené činnosti

• 10:00/10.15/ – 11:45/12.00/
příprava a pobyt venku, činnosti jsou přizpůsobovány klimatickým podmínkám

• 12:00/12.15/ – 14:30
oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě pro děti s menší potřebou spánku

• 14:30 – 18:00
hygiena, odpolední svačina, hry, zájmové činnosti, pohybové činnosti, individuální péče, zájmové kroužky


 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |