Vítáme Vás v MŠ ŠKOLIČKA - Seznámek !

 

 

Mateřská škola Školička - Seznámek, zapsaná v Rejstříku škol MŠMT garantuje vysokou kvalitu péče o dítě ve všech oblastech jeho vývoje.

Školka se vyznačuje příjemnou rodinnou atmosférou a individuálním přístupem k potřebám dětí.

Vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu a doplněn je o řadu zajímavých aktivit:

Logopedická prevence (pravidelná individuální cvičení s dětmi, diagnostika řečového centra, příprava pomocných básniček a říkanek, jazyková cvičení prováděná s dětmi při běžné řízené činnosti)

Hasík (požární prevence, pořádání přednášek a setkání s hasiči, návštěvy hasičské stanice)

Zdravé zoubky (vytváření návyku pravidelné péče o zuby)

Podpora čtenářské gramotnosti (pravidelné čtení s dětmi, návštěvy místní knihovny s programem)

Jóga pro děti (pravidelně zařazená jógová cvičení do pohybových aktivit dětí)

 

Pro děti jsou připraveny i různé výlety, exkurze, návštěvy knihoven, Planetária, výstav, zábavních parků, ZOO, ekologických farem apod.

 

Adresa MŠ:

U Nikolajky 28/105

150 00 Praha 5

tel.: 734 848 896

 

 

 


 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |