Často se na nás obracíte s dotazem, jak vybrat tu pravou školku pro své dítě.

Na základě zkušeností s provozem školek i na základě vlastních rodičovských zkušeností jsme pro Vás připravili návod, jak poznat dobrou školku.


Desatero doporučení rodičům při výběru předškolního zařízení:

 

  1. Osobní doporučení – nejlepším vodítkem bývá doporučení kamarádky – maminky, která už zkušenosti s konkrétní školkou má. Pokud nikoho takového neznáte (jako asi většina z nás), rozhodujte se podle následujících kritérií.
  2. Osobní návštěva ve školce/jeslích – osobní návštěvu ve školce považuji za samozřejmost. Intuitivně vycítíte, zda je prostředí pro dítě přátelské, nebo naopak neosobní. Během návštěvy také můžete sledovat, jak se v zařízení s dětmi pracuje a reakci svého dítěte na nové prostředí.
  3. Zaměstnanci – „tety“ nebo paní učitelky jsou těmi osobami, které budou v každodenním kontaktu s vaším dítětem. Je důležité, aby měly odpovídající vzdělání. Osobně doporučuji kombinaci zdravotní sestry a pedagogů (u soukromých zařízení pro děti do 3 let). Pokud se vám zdá, že při zápisu dostáváte „zamlžené“ informace o vzdělání učitelů, nechte si předložit doklad o jejich vzdělání.
  4. Povolení soukromé školky k provozu – celá řada soukromých školek provozuje svá zařízení bez oprávnění. Zkontrolujte, zda školka povolení k provozu má. Tímto krokem se ubezpečíte, že provozovatel má vše pod kontrolou a že zrovna tu „vaši školku“ při první kontrole nezavřou.
  5. Provozní záležitosti aneb Ptejte se na všechno, co vás napadne: Jak je zajištěno stravování dětí a pitný režim? Jak jsou připraveni ve školce na situaci, že se stane úraz? Chodí děti pravidelně ven? Jak se řeší spinkání dětí a výměna lůžkovin? Seznam dotazů si připravte předem doma.
  6. Čistota prostředí – je důležitým ukazatelem kvality celého prostředí školky. Nikdo nechce umístit své dítě do školky, kde jsou špinavé zdi, neumyté toalety a nevyměněné ručníky. Ubezpečte se, že děti jsou ve školce vedeny ke správným hygienickým návykům (každé má svůj ručník, pravidelné mytí rukou...).
  7. Nastavení komunikace s rodiči – důležitá je nejen komunikace s dětmi v rámci předškolní výchovy, ale také s rodiči. Rodiče potřebují vědět, jak jejich dítě prospívá, kde má své silné stránky i jaká jsou jeho slabší místa. Zjistěte si, jak informace o svých dětech budete dostávat a trvejte na tom, že je chcete.
  8. Pedagogický plán – zjistěte si, zda školka pracuje s celoročním vzdělávacím programem. Trendem dnešní doby je velká nabídka zájmových kroužků jako „nadstandard“. Situace by ale měla být vnímána opačně – samotný vzdělávací program musí být zpracován tak, aby dětem nabídl komplexní rozvoj jejich osobnosti. Kroužky mají samozřejmě smyl – ale jako jakási nadstavba. Nemají nahrazovat denní vzdělávání dětí ve školkách!
  9. Zvykací režim – kvalitní předškolní zařízení nabízí tzv. zvykací režim, kdy dítě může být ve školce nejdříve kratší časové úseky a postupně, jak se adaptuje na nové prostředí, se lhůta prodlužuje. Do školky, která trvá na tom, že dítě v ní musí být od prvního okamžiku na celý den, ho nedávejte (toto platí zejména pro malé dítě, které ještě žádné předškolní zařízení nenavštěvovalo).
  10. Individuální požadavky – věnujte pozornost i tomu, zda školka respektuje vaše individuální požadavky, např. alergické reakce (kontrola složení stravy), zda je schopna přistoupit na speciální stravovací režim v případě lékařského doporučení, zda je schopna reagovat na případná pohybová omezení atd.

 

Závěrem osobní doporučení: Nebojte se zeptat na cokoliv, co vám připadá důležité. Svěřujete školce to nejcennější, co máte!

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |