DUBEN


ZELENÁ TŘÍDA - JESLE

 

1. týden od 1.4. do 10.4.

2. týden od 14.4. do 17.4.

 

VELIKONOCE

 

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Vyprávění podle obrázků, jak a proč slavíme Velikonoce.
 • Seznamujeme děti s velikonočními zvyky

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Nácvik velikonočních říkadel, dbát na správnou výslovnost a postavení mluvidel

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Velikonoční vajíčka, malování štětcem a barvami
 • Kuřátko, zajíček, šablony

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Cvičení na lavičce
 • Nácvik chůze ve dvojicích

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Nácvik básně „Hody, hody, doprovody"
 • Prohlížení knížky s velikonoční tématikou

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Nácvik hudebně pohybové hry „Jaro je tu“
 • Nácvik písně „ Travička zelená “s použitím hudebních nástrojků

 

 

3. týden od 20.4. do 24.4.

4. týden od 27.4. do 30.4.


ČARODĚJNICE


KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povídáme si s dětmi o pohádkových bytostech, podle obrázků
 • Porozumění: dobro a zlo

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Zaklínadlo „Čáry, máry “
 • Prohlížení knihy „Říkadla pro nejmenší“, opakujeme říkadla po tetě, správná výslovnost

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Dolepování květin a sluníček na barevné papíry
 • Vymalování obrázků

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Pam, pam, pampelišky
 • Seděla beruška

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Poslech čtení „O pejskovi a kočičce“
 • Nácvik básně pro maminku

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Nácvik písně „Na jaře“

 

 

ŽLUTÁ TŘÍDA - SLUNÍČKA

 

Tematické části:

1. 4.  - 17. 4.

 1. TŘÍDÍME ODPAD – Poznáváme přírodu kolem sebe. Učíme se, že přírodě neubližujeme a chováme se v souladu s ní. Třídíme odpad, chráníme životní prostředí. Vyprávíme si o rostlinách, jak se sází a rostou a jak se o sazenice máme starat. Zkoušíme si vypěstovat vlastní květiny. Budeme si povídat o tradicích a vyzdobíme si třídu ručně malovanými vajíčky.

20. 4. - 30. 4.

 1. KOUZELNÁ NÁVŠTĚVA – Ve školce nás navštíví čarodějnice. Poznáváme zvyk pálení čarodějnic. Vaříme lektvar a kouzlíme s hůlkou.

 

Logopedická

prevence

Správná výslovnost

Rozvíjení slovní zásoby

Nácvik básně:

Hody, hody

Dechová cvičení

Matematická

představivost

Třídění do skupin

dle typu odpadu

Počítání vajíček

Určování hlásek

Pracovní listy: Velikonoce

Výtvarná

chvilka

Výzdoba třídy vlastními výrobky

Kolektivní obrázek:

Čarodějnice

Výzdoba vajíček

Malujeme zajíce

Literární a dramatická chvilka

Četba pohádek

Báseň:

Jaro

Námětová hra:

koledování vajíček

Báseň:

Sluníčko

Pohybová

chvilka

Ranní rozcvička

Básničky

s pohybem

Tanec na hudbu

Hrátky s padákem

Hudební

chvilka

Zajíčku v lesíčku

Hody, hody

Na jaře, na jaře

Slepičko má

 

SLUNÍČKO

Vyšlo slunce zasvítilo,

na nebi se otočilo.

Každá kytka maličká,

radost má ze sluníčka.

JARO

 

Jaro přišlo, kdo to letí?

Vlaštovičky, milé děti.

Vrátily se, hnízdo staví,

štěbetáním domov zdraví.

HURÁ JARO!

Hurá, jaro už je tady,

zelenat se začnou sady.

Hlínou bude vonět zem,

jaro je tu, pojďte ven!

 

ČERVENÁ TŘÍDA - BERUŠKY


Tematické části

 

1. Třídíme odpad - Poznáváme přírodu kolem sebe. Učíme se, že přírodě neubližujeme a chováme se v souladu s ní. Třídíme odpad, chráníme životní prostředí. Vyprávíme si o rostlinách, jak se sází a rostou a jak se o sazenice máme starat. Zkoušíme si vypěstovat vlastní květiny. Budeme si povídat o tradicích a vyzdobíme si třídu ručně malovanými vajíčky.

 

2. Kouzelná návštěva – Ve školce nás navštíví čarodějnice. Poznáváme zvyk pálení čarodějnic. Vaříme lektvar a kouzlíme s hůlkou.

 

Charakteristika

Hlavním cílem bloku je naučit děti vážit si všeho, co nás obklopuje, podílet se na udržení dobrého stavu přírody a naší země. Děti se seznámí s pravidly, kterými se řídíme v chráněných oblastech, v lese atd. Vyzkouší si samy zasadit a vypěstovat sazeničky, pečovat o ně, naučí se houževnatosti a trpělivosti. Při pobytu venku a pěstování budou děti rozvíjet pohybové schopnosti a jejich koordinaci.

 

 

Předmatematická

gramotnost

 • Určování počtu – o kolik méně, více? Počítání v řadě do 10-20
 • Odhadování počtu – kolik jich je? čeho se kam vejde více?
 • Určování základní geoemtrických tvarů, jejich poznání a pojmenování

 

Předčtenářskáská gramotnost

 • Vyprávění příběhu o neposedných popelnicích – poslech a následná schopnost vyprávět děj, práce s textem, odpovědi na otázky, různá zakončení příběhu
 • Rozeznávání grafických znaků, jejich přiřazování formou pexesa, jejich schopnost překreslit je – vizuomotorika
 • Popis děje – růst semínka
 • Říkanky a velikonoční koledy

 

Sociální gramotnost

 • Přiblížení tradice pálení čarodějnic – vznik, původ a jak je slavíme
 • Přiblížení tradice Velikonoc – vznik, původ a jak je slavíme
 • Proč třídíme odpad, jak chrání životní prostředí společnost a jak jedinec

 

Přírodovědná gramotnost

 • Jak roste květina – proces růstu – popis od semínka po rostlinku
 • Pozorování květin a přírody venku
 • Sázíme semínko a pozorujeme, jak roste

 

Pohybové a hudební činnosti

 • Překonávání přirozených překážek při pobytu venku (obrubníky, nerovnosti, prolézačky)
 • skoky snožmo přes překážku, na místě i z místa
 • celkový rozvoj hrubé motoriky- napodobování pohybového vzoru, reakce na hudbu
 • zpěv písní s jarní tématikou doprovázené tancem

 

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |