ČERVEN 2018: ZELENÁ TŘÍDA

ČERVENÝ ČERVEN

1. týden od 01.06. do 08.06.

2. týden od 11.06. do 15.06.


Den dětí

Zvířata napříč světadíly

 

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povíme si o svátku dětí
 • Poznáváme zvířátka

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Rozvoj jazykových dovedností (vnímání, porozumění, vyjadřování, výslovnost)

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Výroba záložky pro tatínka
 • Prstové barvy

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Střídání běhu a chůze s bubínkem
 • Vařím, vařím kašičku

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Špalíček pohádek
 • Říkadla pro nejmenší

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Karkulka, Šašek, Beruška
 • Nácvik písně „ Kalamajka" s použitím hudebních nástrojků

 

ČERVENÝ ČERVEN

3. týden od 18.06. do 22.06.

4. týden od 25.06. do 29.06.


Těšíme se na prázdniny


KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povídáme si o blížících se prázdninách, kam pojedeme a čím budeme cestovat

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Opakování dětských říkadel

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Tvoříme   z modelíny
 • Domalování záložky pro tatínka

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Hra na autobus a vlak
 • Hod míčem do dálky a na cíl

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Opakování básniček
 • Špalíček pohádek

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Karkulka, Šašek, Beruška
 • Nácvik písně „ Kalamajka" „ Skákal pes" s použitím hudebních nástrojků

 

 

ČERVEN 2018: ŽLUTÁ TŘÍDA

ČERVENÝ ČERVEN

1.týden od 1.6. - 7.6. 2018

2.týden od 8.6. - 14.6. 2018


Zvířata napříč světadíly

Vodní živočichové

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • poznáváme a rozlišujeme zvířata
 • povídáme si o tom, která zvířata žijí u nás a v cizích zemích
 • poznáváme vodní živočichy – seznámíme se s tím, čím se liší od jiných
 • třídíme vodní živočichy na ty, kteří žijí v mořích a v rybnících

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • dramatizace světa zvířat – napodobování zvuků zvířat
 • intenzita hlasu – snažíme se mluvit potichu a posléze stále více zvyšovat intenzitu hlasu
 • popis obrázku – rozvíjení slovní zásoby

MATEMATICKÁ PŘEDSTAVIVOST

 • počítáme do 10 – počítáme zvířata
 • rozdělování zvířat do skupin
 • interaktivní tabule
 • konstruktivní hry – společná stavba farmy a ZOO

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • kolektivní obrázek ZOO
 • lepíme obrázek život pod vodou
 • dokreslování obrázků

LITERÁRNÍ CHVILKA

Pět minut v Africe

Čáry, máry ententýky,

poletíme do Afriky.

Přidržte si čepice,

hop! - a už jsme v Africe.

Lvice a lvi pod palmami,

hrozitánsky špulí tlamy.

Loví myši v oáze,

přibývají na váze.

 

 

POHYBOVÁ CHVILKA

 • tancujeme na hudbu – I. Rybářová : Úsměv
 • ranní rozcvička – procvičujeme celé tělo, správně koordinujeme pohyby, snažíme se udržet rovnováhu
 • dramatizace světa zvířat

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Svátek zvířat
 • Měl jsem myšku tanečnici
 • Smály se veverky

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK

 • Kniha: Svět zvířat
 • Časopisy

 

ČERVENÝ ČERVEN

3.týden od 15.6. - 21.6. 2018

4.týden od 22.6. - 29.6. 2018


Těšíme se na prázdniny


KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • seznamujeme se s pojmem prázdniny
 • povídáme si o tom, co se o prázdninách dělá
 • popisujeme jaké plány máme na prázdniny

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • napodobujeme zvuky dopravních prostředků
 • nácvik básně. To jsem já medvídek
 • převyprávění příběhu – snažíme se na základě poslechu převyprávět příběh

MATEMATICKÁ PŘEDSTAVIVOST

 • snažíme se poznávat základní geometrické tvary
 • hledáme rozdíly na obrázcích
 • pracovní list – s letní tématikou
 • rozvoj logického uvažování – co zabalit na výlet


VÝTVARNÁ CHVILKA

 • práce s plastelínou
 • malujeme jahody
 • kolektivní obrázek – prázdniny u moře


LITERÁRNÍ CHVILKA

Sluníčko

Všichni dobře znáte,

to sluníčko zlaté.

Každé ráno včasně vstává,

vlídně na nás z výšky mává.

Každý den se z nebe směje,

paprsky nás krásně hřeje.

 

 

POHYBOVÁ CHVILKA

 • ranní rozcvička – procvičujeme celé tělo, správně koordinujeme pohyby, snažíme se udržet rovnováhu
 • hrajeme pohybovou hru – Rybičky, rybičky, rybáři jedou
 • překážková dráha
 • Inka Rybářová: Citrónky

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Maminka
 • Úsměv
 • Měl jsem myšku tanečnici
 • Pastelky

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK

 • Kniha: Honzíkova cesta
 • posloucháme čtené příběhy

 

ČERVEN 2018: ČERVENÁ TŘÍDA

ČERVENÝ ČERVEN

1. týden od 1.6. do 8.6.

2. týden od 11.6.do 15.6.


Den dětí

Zvířata napříč světadíly


KOMUNIKAČNÍ KRUH

Tento měsíc oslavíme svátek všech dětí. Užijeme si spoustu zábavy při vymyšlení různých nesmyslů a jazykolamů a hádanek.

Celý den se ponese v duchu Pirátů. Další týden se vydáme na místa, která jsou neznámá, Poznáme exotická zvířata, naučíme se je kreslit a budeme napodobovat jejich zvuky.

Čeká nás také vystoupení před rodiči, při společné grilovačce.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Dechová a oromotorická cvičení- střídání dýchání nosem a ústy, cvičíme zvuk vlaku

hůůůůůůů auta - tuuuu, vítr fouká- fíííííí

Vrrrrrrr – tygr, lev, kočka

Nápodoba jazykolamů

MATEMATICKÁ PŘEDSTAVIVOST

 • Třídění do skupin – zvíře v savaně, v moři, pralese
 • Hry na negaci- otázky
 • Hledáme rozdíly na obrázcích
 • Orientace v prostoru- pohyb podle mapy

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Lev
 • Chobotnice
 • Rybky v moři

LITERÁRNÍ CHVILKA

nácvik vystoupení pro rodiče

 


POHYBOVÁ
CHVILKA

 • Pohybové hry - Zajíček v své jámě, Všechno lítá co peří má, Zlatá brána
 • Ptačí rozcvička
 • Nácvik přeskoku přes lavičku
 • Hudebně pohybové hry s padákem

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Zpěv písničky z interaktivní tabule
 • Hop, hop, pravá noha
 • Čtyři koně ve dvoře
 • Poslech a tanec na píseň Stromy
 • Vnímání výšky tónů- hra na flétnu

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 • O Smolíčkovi
 • Povídání si o příběhu- co udělal Smolíček špatně
 • Jaký byl jelen
 • Dramatizace pohádky

 

ČERVENÝ ČERVEN

3. týden od 18.6. do 22.6.

4. týden od 25.6. do 29.6.


Vodní živočichové
Těšíme se na prázdniny


KOMUNIKAČNÍ KRUH

Povídáme si o zvířatech okolo nás, které známe z města a jaké můžeme vidět např. na venkově. Jaká zvířata najdeme v moři a jaká v rybníku. Díky interaktivní tabuli budeme nádat zvuky a pokusíme se je co nejlépe zopakovat. Namalujeme velkou mořskou hladinu kam budeme postupně dodávat mořské živočichy a rostliny.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Sluchová percepce - rozlišení podobnosti/ různosti slov
 • Zvukové pexeso
 • Procvičování sikavek

MATEMATICKÁ PŘEDSTAVIVOST

 • Transformace velikostní (na papíře, s hmotou)
 • Rozlišení množství - čeho je víc
 • Řešení labyrintů

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Létající balóny – kašírování
 • Moře – společná práce
 • Rybičky v rybníce

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Hry na dotyk - předání signálu
 • Opičí dráha - chůze po lavičce, přeskoky, přitahování se
 • Opakování her – Na auta, Hra na sochy, Čáp ztratil čepičku
 • Relaxační cvičení

HUDEBNÍ CHVILKA

Písnička:

 • Opakujeme písničky
 • Kam jede vláček
 • Rytmické cvičení - zpěv „dvojhlasu“
 • Poslech a tanec na píseň Humoreska od Antonína Dvořáka

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 • Pohádka Chobotnice Pepa
 • O čem je pohádka - hlavní postavy, příběh

 

 

 


 

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |