ZÁŘÍ


ZELENÁ TŘÍDA - JESLE

 

1. týden od 02.09. do 06.09.

2. týden od 09.09. do 13.09.


ZAČÍNÁ ROK NA STATKU


KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Přivítáme nové kamarády a společně se seznámíme
 • Poznáváme sami sebe i ostatní osoby ve svém okolí

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Rozvoj jazykových dovedností (vnímání, porozumění, vyjadřování, výslovnost)

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Sluníčko
 • Trhání a lepení papírků na šablonu motýlka

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Hra s míčem
 • Jízda na odrážedlech

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Domácí zvířátka
 • Špalíček pohádek

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Karkulka
 • Leze medvěd do pece
 • Nácvik písně „Holka modrooká" s použitím hudebních nástrojků

 

3. týden od 16.9. do 20.9.

4. týden od 23.9. do 30.9.

 

MOJE RODINA


KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povíme si o tom kdo s námi žije ve stejné domácnosti
 • Povídáme si o tom kdo patří do naší rodiny

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Trénink výdechového proudu - dýchání do dlaně

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Malování po velké ploše papíru
 • Vybarvování zvířátek

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Rozhýbání celého těla
 • Cvičení na lavičce

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Rodina: ze všeho mám nejraději, když se táta s mámou smějí, mám je rád a oni mě, patříme si vzájemně
 • Špalíček pohádek

HUDEBNÍ CHVILKA

 • „Pec nám spadla" s použitím hudebních nástrojků
 • „Skákal pes" s použitím hudebních nástrojků

 

 

ŽLUTÁ TŘÍDA - SLUNÍČKA

 

Tematické části


2. 9. - 13. 9.

 1. Začíná rok na statku - Přivítáme nové kamarády a společně se seznámíme. Povíme si o denním rozvrhu školky, stanovíme si společně pravidla. Poznáváme sami sebe i ostatní osoby ve svém okolí, zjišťujeme, co máme rádi, co se nám líbí a co naopak. Učíme se představit se ostatním, kolik je nám let, kde bydlíme atd. Vnímáme rozdíly, že každý člověk je jiný.

 

16. 9. - 30. 9.

 

 1. Moje rodina – Povídáme si o tom, kam patříme, kdo s námi žije ve stejném domácnosti, kdo patří mezi naše nejbližší (užší rodina) a další příbuzné (širší rodina), děti se orientují v příbuzenských vztazích, učí se vzájemné pomoci a vcítění se do ostatních.

 

Logopedická

prevence

Správná výslovnost

Rozvíjení slovní zásoby

Nácvik básně:

Školka

Představování se kamarádům

Matematická

představivost

Třídění do skupin

užší x širší rodina

Počítání do 5

Kdo s námi bydlí

Hledáme rozdíly

na obrázcích

Výtvarná

chvilka

Výzdoba školky vlastními výrobky

Kolektivní obrázek:

rodina

Omalovánky:

hračky

Dokreslování obrázku

Literární a dramatická chvilka

Poslech pohádek

Báseň:

Pojďte všichni

k nám

 

Námětová hra:

Rodina

 

Pohybová

chvilka

Cvičení s míčky

Ranní rozcvička

Pohybová hra:

Kolo, kolo ...

Tancujeme

na hudbu

Hudební

chvilka

Skákal pes

Pec nám spadla

Zahradník

Slepičko má

 

ŠKOLKA

Moc se těším do školky,

na kluky a na holky.

Budeme si spolu hrát,

zpívat, cvičit, malovat.

POJĎTE VŠICHNI K NÁM

Děti, děti pojďte sem,

dokola si sesednem.

Za ruce se uchopíme,

vzájemně se pozdravíme.

SLEPIČKO MÁ

Slepičko má, ty jsi hodná,

já ti dám zrníčko,

ty mně dáš vajíčko.

Slepičko má, ty jsi hodná. 

ČERVENÁ TŘÍDA - BERUŠKY


Tematické části

 1. Začíná rok na statku - Přivítáme nové kamarády a společně se seznámíme. Povíme si o denním rozvrhu školky, stanovíme si společně pravidla. Poznáváme sami sebe i ostatní osoby ve svém okolí, zjišťujeme, co máme rádi, co se nám líbí a co naopak. Učíme se představit se ostatním, kolik je nám let, kde bydlíme atd. Vnímáme rozdíly, že každý člověk je jiný.

 1. Moje rodina – Povídáme si o tom, kam patříme, kdo s námi žije ve stejném domácnosti, kdo patří mezi naše nejbližší (užší rodina) a další příbuzné (širší rodina), děti se orientují v příbuzenských vztazích, učí se vzájemné pomoci a vcítění se do ostatních.

 

Matematická představivost

Počítáme do 10

Větší

X

menší

Řadíme prvky podle velikosti, výšky, délky

Základní matematické pojmy - méně, více, lehký, těžký

Poznáváme – kruh, čtverec, trojúhelník

Výtvarné činnosti

Malujeme společná pravidla

Tvorba obrazu s tématikou naší třídy

Kresba rodiny

Autoportrét

Cesta domů - mapa

Hudební činnosti

Písnička Jaro, léto, podzim, zima.

Rozeznávání tónů, vyšší/nižší

Muzikantská rodina

Vytleskáváme melodie

Napodobujeme zvuky zvířat

Literární a dramatická chvilka

Četba pohádek

Básnička Školka

Básnička

Koho potkám toho zdravím

Rozcvička

Kamarád

Zrakové

činnosti

Poznáváme a rozlišujeme odstíny barev

Odlišujeme figuru

a pozadí

Vyhledáváme objekt a stín

Tvar lišící se horizontální polohou

Opakování vzorů při řazení

Pohybové činnosti

Překážková dráha

Když jsi šťastný

Kalamajka

Překonávání překážek

Běh podle typu

 

 

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |