BŘEZEN

FIALOVÝŘEZEN

BROUČCI

Tematický plán:

SVÁTKY JARA

JARO ŤUKÁ NA DVEŘE

VELIKONOCE

 

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povídáme si o jarní přírodě
 • Seznamujeme se s knihou, prohlížíme si knížky
 • Vyprávění podle obrázků, jak a proč slavíme Velikonoce
 • Seznamujeme děti s velikonočními zvyky

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Nácvik velikonočních říkadel
 • Dbáme na správnou výslovnost a postavení mluvidel

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Malování - sluníčko (tempery)
 • Kuřátko, zajíček, vajíčka (šablony)

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Cvičení na lavičce
 • Nácvik chůze ve dvojicích

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Nácvik básně „Hody, hody, doprovody"
 • Prohlížení knížky s velikonoční tematikou

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Nácvik hudebně pohybové hry „Jaro je tu“
 • Nácvik písně „Travička zelená“ s použitím hudebních nástroje

 

 

SLUNÍČKA

TEMATICKÝ MĚSÍČNÍ PLÁN

Jaro ťuká na dveře

 • Poznáváme nové roční období, které přichází.
 • Seznamujeme se se symboly jara, povídáme si nad obrázky zachycující jaro a jarní tématiku
 • Pozorujeme přírodu, jak se mění – jak se mění počasí, jaké se objevují zvířátka aj.
 • Poznáváme první květiny, které na jaře kvetou a rozlišujeme různé druhy. Ty si poté ukazujeme na procházce, společně s hmyzem v trávě a okolo nás.
 • Hudební chvilka: písničky doprovázíme na hudební nástroje
 • Písnička: Pampelišky
 • Básnička: Slunce volá na sněženku
 • Výtvarná chvilka: necháme rozkvést nejen naší nástěnku, ale celou školku
 • vyrobíme si květinovou výzdobu - společná práce dětí - závěsné květiny
 • Jemná motorika – nácvik stříhání - travička

Březen měsíc knihy

 • Připomínáme si, že pomocí knížek a psané formy jazyka se mohou dozvědět spoustu nových a zajímavých informací nebo se pobavit a poslechnout si pěkný příběh.
 • Povídáme si o svých oblíbených knížkách, snažíme se převyprávět děj
 • Nasloucháme si, neskáčeme ostatním do řeči
 • Hudební chvilka: k poslechu si pouštíme známé písničky z pohádek
 • Výtvarná chvilka: Vyrobíme si svoji vlastní titulku knihy
 • Matematické dovednosti: přiřazujeme číslice k počtům 1-10
 • Grafomotorika:  procvičování pracovní list

Velikonoce

 • Povídáme si o tradicích a zvycích, které jsou typické pro Velikonoce.
 • Malujeme vajíčka, vyrábíme velikonoční výzdobu, zasejeme osení
 • Hudební chvilka: písnička Na jaře
 • Koleda: Hody hody doprovody
 • Výtvarná chvilka: Kuřátka malovaná  netradiční technikou - vidličkou
 • Vyrábíme zápichy do osení
 • Pohybová chvilka: skáčeme jako zajíček přes překážky
 • Hra na kuřátka
 • Sluchové vnímání: hledání pípajících kuřátek

Těšíme se na návštěvu knihovny 😊

 

 

BERUŠKY

TEMATICKÝ MĚSÍČNÍ PLÁN

Tematické části

Jaro ťuká na dveře

 • Poznáváme nové roční období, které přichází.
 • Pozorujeme přírodu, jak se mění – jak se mění počasí, jaké se objevují zvířátka aj.
 • Seznamujeme se s prvními květinami, které na jaře kvetou a rozlišujeme různé druhy. Ty si poté ukazujeme na procházce, společně s hmyzem v trávě a okolo nás.

Březen měsíc knihy

 • Připomínáme si, že pomocí knížek a psané formy jazyka se mohou dozvědět spoustu nových a zajímavých informací nebo se pobavit a poslechnout si pěkný příběh.

Velikonoce

 • Povídáme si o tradicích a zvycích, které jsou typické pro Velikonoce.
 • Malujeme vajíčka, vyrábíme velikonoční výzdobu

 

I. Jaro ťuká na dveře, II. Březen měsíc knihy

I. Jaro ťuká na dveře, III. Velikonoce

KOMUNITNÍ KRUH

KOMUNITNÍ KRUH

 • Jak se dnes cítím
 • Co jsi dělal – včera, o víkendu?
 • Jaký je dnes den, měsíc, období a počasí?
 • Jaro a jeho znaky
 • Jaké znáš jarní květiny? Jak poznáš jaro?
 • Jaké znáš knihy? Jak kniha vypadá?
 • Jak se máš? Odpovídáme celou větou.
 • Co jsi dělal – včera, o víkendu?
 • Jaké jsou jarní měsíce?
 • Co jsou to Velikonoce? Jak se slaví?
 • Co k Velikonocům patří?
 • Jak se máš? Odpovídáme celou větou.
 • Co jsi dělal – včera, o víkendu?
 • Jaké jsou jarní měsíce?
 • Co jsou to Velikonoce? Jak se slaví?
 • Co k Velikonocům patří?

PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST

PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST

 • Matematické představy o číslech do 10
 • Počítáme na prstech.
 • Počítáme měsíce a dny v týdnu.
 • Orientace v prostoru –  levá, pravá, nahoře a dole.
 • Učíme se počítat, kde je více, méně a stejně.
 • Počítáme s jarní tématikou.

 

 • Matematické představy o číslech do 10
 • Přiřazujeme počet k předmětům.
 • Sluchová diferenciace – dělení slov na slabiky a počítání slabik
 • Určování – poslední, předposlední, uprostřed, první

PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 

 • Říkadla k pohybovým aktivitám.
 • Čteme společně – porozumění textu, převyprávění příběhu, nakreslení obrázku z příběhu – vyprávění příběhu podle obrázků.
 • Sluchové vnímání – analýza a syntéza slov – slabikování a vytleskávání slabik, určování prvního písmene u svého jména.
 • Čteme obrázkové pohádky, doplňujeme vhodná slova.
 • Návštěva knihovny, seznámení s pravidly knihovny a jak se chovat ke knize.

PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST

PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST

 • Pozorujeme přírodu, jak se mění.
 • Každý den sledujeme počasí a učíme se ho pojmenovat a přiřadit k obrázku.
 • Povídáme si o přírodě na jaře, jak se mění.
 • Jaké počasí je na jaře?
 • Zvířátka, které se s jarem probouzejí – učíme se je pojmenovat a poznat na obrázku.
 • Popisujeme jarní obrázek – popisujeme pomocí vět
 • Pracujeme s přírodninami.
 • Pozorujeme barvy v přírodě a učíme se je pojmenovat.
 • Poznáváme jarní květiny, pozorujeme je v přírodě.
 • Pozorujeme přírodu, učíme se pojmenovat počasí.
 • Ukazujeme si vrbové proutky na pomlázku.

SOCIÁLNÍ GRAMOTNOST

 • Pomocí dramatizace se dále rozvíjí vnější a vnitřní emoce, fantazie a děti se učí zvládat trému a vystupovat před obecenstvem.

POHYBOVÉ A HUDEBNÍ ČINNOSTI

POHYBOVÉ A HUDEBNÍ ČINNOSTI

 • Pohybové hry – sochy, barevná auta, čarujeme zvířátka.
 • Rozvoj hrubé motoriky - Opičí dráha
 • Cvičení – napodobování pohybového vzoru
 • Relaxace – zvuky přírody
 • Píseň – Jaro, léto …
 • Básnička –  Jarní rozcvička
 • Vytleskávání opakovaného rytmu
 • Rozvoj hrubé motoriky - napodobování pohybového vzoru, reakce na hudbu
 • Pohybová hra-čaruji zvířátka, sochy, najdi kytičku
 • Sluchové vnímání – pohyb spojený s tempem– pomalý  a rychlí
 • Básnička – Hody, hody doprovody
 • Píseň - Velikonoční
 • Rozvoj hrubé motoriky - napodobování pohybového vzoru, reakce na hudbu
 • Pohybová hra-čaruji zvířátka, sochy, najdi kytičku
 • Sluchové vnímání – pohyb spojený s tempem– pomalý  a rychlí
 • Básnička – Hody, hody doprovody
 • Píseň - Velikonoční

 

 

VÝTVARNÁ CHVILKA

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Zapouštění barev – motýl
 • Skládání papíru  snženky

 

 • Velikonoční tvoření – malujeme vajíčka
 • Vytváříme si velikonoční výzdobu školky – slepičky a kuřátka

 

+ Grafomotorická cvičení na rozvoj pohybu ruky – správné držení tužky - básnička, uvolnění ruky – básnička, pracovní listy, interaktivní tabule

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |