ČERVENEC A SRPEN S VEČERNÍČKEM


ZELENÁ TŘÍDA - JESLE

 

MÁME RÁDI POHÁDKY

TĚŠÍME SE NA NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povídáme si o letních radovánkách, cestování a prázdninách
 • Léto plné zábavy

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Opakování známých říkadel - snaha o správnou výslovnost, klademe důraz na melodické prky
 • Napodobování různých zvuků

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Omalovánky
 • Práce s modelínou

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Říkanka: Brouček, Ručičky
 • Hra s vodou - bazén (přelévání, kropení, koupání)

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Prohlížení knížek, četba na přání dětí
 • Učíme se správně zacházet s knihou

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Leze medvěd do pece, Šla Nanynka do zelí
 • Běží liška

 

 

ŽLUTÁ TŘÍDA - SLUNÍČKA

Tematické části

 

Červenec

Máme rádi pohádky – Vyprávíme si pohádky a poznáváme nové příběhy i postavy. Malujeme svého oblíbeného pohádkového hrdinu.  Rozlišujeme zlo a dobro. Pěstujeme mravní cítění. Učíme se vyprávět pohádku. Společně se vydáváme na cestu kolem světa. Seznamujeme se s tím, že se lidé v různých částech světa liší a že v každé zemi se žije trochu jinak. Povídáme si o tom, v čem tyto rozdíly jsou.

 

Srpen

Těšíme se na nová dobrodružství – Loučíme se s kamarády a těšíme se na nové. Povídáme si o tom, jaká máme očekávání do dalšího roku.

 

Logopedická

prevence

Básneň:

Sluníčko

Poslech

a poznávání cizích jazyků

Nácvik básně: Velryba

Čtení pohádek:

Večerníček

Matematická

představivost

Třídění odpadu

Rozvoj prostorové orientace

Interaktivní tabule

Časová posloupnost

Výtvarná

chvilka

Výzdoba školky vlastními výrobky

Kolektivní obrázek:

prázdniny

Výroba Večerníčka

Moře

Literární a dramatická chvilka

Převyprávění

a dramatizace příběhu

Píseň:

Večerníček

 

Námětová hra:

Jedeme na prázdniny

Prohlížíme mapy

a encyklopedie

Pohybová

chvilka

Cvičení s kroužky

Ranní rozcvička

Pohybová hra:

Rybičky rybáři jedou

Tancujeme na hudbu:

Večerníčky

Hudební

chvilka

Svátek zvířat

Žofka

Zahradník

Večerníček

 

 

ČERVENÁ TŘÍDA - BERUŠKY


Tematické části

Červenec

 1. Máme rádi pohádky – Vyprávíme si pohádky a poznáváme nové příběhy i postavy. Malujeme svého oblíbeného pohádkového hrdinu.  Rozlišujeme zlo a dobro. Pěstujeme mravní cítění. Učíme se vyprávět pohádku. Společně se vydáváme na cestu kolem světa. Seznamujeme se s tím, že se lidé v různých částech světa liší a že v každé zemi se žije trochu jinak. Povídáme si o tom, v čem tyto rozdíly jsou.

 

Srpen

 1. Těšíme se na nová dobrodružství – Loučíme se s kamarády a těšíme se na nové. Povídáme si o tom, jaká máme očekávání do dalšího roku.

 

Matematická představivost

Třídění do skupin dle typu

Větší x menší...Řepa

Počítáme trpaslíky

Vytleskáváme jména princezen

Konstruktivní hry – lego kostky, stavba zámku

Výtvarné činnosti

Malujeme pohádky

Tvorba obrazu s tématikou pohádka

Kresba šaška

Společný obraz

Prázdninové vyrábění

Hudební činnosti

Písnička prázdniny s Dádou

Rozeznávání tónů, vyšší/nižší

Není nutno

Vytleskáváme melodie z večerníčků

Napodobujeme zvuky zvířat

Literární a dramatická chvilka

Četba pohádek

Básnička x malých opiček

Básnička

předškoláci

Dramatizace pohádek

 

Zrakové

činnosti

Poznáváme barvy

Hledání rozdílů v jednoduché řadě

Časová posloupnost příběhu

Sestavení obrázku s tématikou pohádek

Přiřazování stejných obrázků

Pohybové činnosti

Překážková dráha

Když jsi šťastný

Taneček indiánů

Překonávání překážek

Běh podle typu

 

 

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |