LEDEN


ZELENÁ TŘÍDA - JESLE

 

1. týden od 04.01. do 08.01.

2. týden od 11.01. do 15.01.

 

PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU

 

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Přivítání nového roku
 • Vyprávění nad obrázky, jak žijí zvířátka v zimě

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Didaktická hra "Jak dělají zvířátka"

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Výroba sněhuláka
 • Hra s modelínou (válení, trhání, mačkání)

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Nácvik pohybové hry: Sněhuláček panáček
 • Nácvik pohybové hry: Vločky tiše padají

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Čtení knihy:  Říkadla pro nejmenší
 • Čtení knihy:  O veselé mašince

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Nácvik písně „Běží liška k Táboru"
 • Nácvik písně „Bude zima bude mráz"

 

3. týden od 18.01. do 22.01.

4. týden od 25.01. do 29.01.

 

ZIMA

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povídáme si o ledu a sněhu
 • Povídáme si o zimních sportech

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Rozvoj jazykových dovedností - říkadla

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Výroba sněhuláka z modelíny
 • Malování zimního počasí

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Rozcvičení celého těla
 • Nácvik pohybové hry: Přiletěla vrána

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Ladovy zimní říkadla
 • Čtení knihy: „Dětem" F. Hrubín

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Nácvik písně: Sněží, sněží mráz kolem běží
 • Nácvik písně: Postavil jsem sněhuláka

 

 

 

ŽLUTÁ TŘÍDA - SLUNÍČKA

 

Tematické části:

 

1. 1.  - 15. 1.

 1. Tři králové vítají nový rok– Spolu se třemi králi cestujeme do Betléma a podíváme se, jak to všechno začalo. Povíme si i něco navíc o Izraeli a tamních zvycích. Učíme se koledy a tématické básničky. Povídáme si o tom, jak začíná nový rok, jak se slaví u nás a jak v cizích zemích. Také se seznámíme se zimními sporty.

 

16. 1. - 30. 1.

 1. Cestujeme za Eskymáky – Daleko na severu je Grónská zem… my se podíváme na tamní faunu, naučíme se nová zvířátka, řekneme si, jak žijí Eskymáci, jaké mají jídlo, zvyky a tradice.

 

 

Logopedická

prevence

Správná výslovnost

Rozvíjení slovní zásoby

Jazykolamy

Dechová cvičení

Matematická

představivost

Měsíce v roce

Puzzle

 

Počítání do dvanácti

 

Kimovy hry

Výtvarná

chvilka

Izrael

Kolektivní obrázek:

Měsíce v roce

Betlém

Tři králové

Literární a dramatická chvilka

Pohádka Dvanáct měsíčků

Báseň:

Měsíce

Zimní sporty

Báseň:

Zima

Pohybová

chvilka

Rozcvička

Tematické pohybové hry

Dostihy

Opičí dráha

Hudební

chvilka

Vločka

My tři králové

Grónská písnička

Eskymácká abeceda

 

MĚSÍCE

Leden na rampouchy hrál,

únor posune den dál,

Březen tlačí trávu vzhůru,

duben barví stromům kůru.

Květen barevný má fráček,

červen zpěvavý je ptáček,

červenec je léto u vody,

srpen prázdninové příhody.

Září – škola volá zas,

říjen podzimní je čas,

listopad – spí zahrádka,

prosinec je pohádka.

GRÓNSKÁ ZEM

Daleko na severu je grónská zem
žije tam Eskymačka s Eskymákem
My bychom umrzli jim není zima
Snídají nanuky a eskyma

Mají se bezvadně vyspí se moc
Půl roku trvá tam polární noc
Na jaře vzbudí se a vyběhnou ven
Půl roku trvá tam polární den

Když sněhu napadne nad kotníky
Hrávají s medvědy na četníky
Medvědi těžko jsou k poražení
Neboť medvědy ve sněhu vidět není

Pokaždé ve středu přesně ve dvě
Zaklepe na iglů hlavní medvěd
Dobrý den mohu dál na vteřinu?
Nesu vám trochu ryb na svačinu

V kotlíku bublá čaj kamna hřejí
Psi venku hlídají před zloději
Smíchem se otřásá celé iglů
Medvěd jim předvádí spoustu fíglů

Tak žijou vesele na severu
Srandu si dělají z teploměrů
My bychom umrzli jim není zima
Neboť jsou doma a mezi svýma

ESKYMÁCKÁ ABECEDA

Eskymácké děti

mají školu z ledu,

učí se tam

eskymáckou abecedu.

Eskymácká abeceda,

to je krásná věda:

sáňkování,

koulování

a lov na medvěda.

MY TŘÍ KRÁLOVÉ

My tři králové jdeme k vám,

štěstí zdraví vinšujem vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,

My jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše,

do Betléma mysl naše.

Copak, ty tam černý vzadu,

Vystrkuješ na nás bradu?

 

 

ČERVENÁ TŘÍDA - BERUŠKY


Tematické části

1. Zvířátka vítají nový rok – Přivítáme se ve školce, děti si připomenou, co je to rok; roční období. Povyprávíme si o roce minulém a o tom, jak jsme strávili Vánoce. Povídáme si o Třech králích, učíme se koledy a zvyky s nimi spojené. Povídáme si o tom, kdy začíná nový rok v cizích zemích, jak ho slaví, co pro ně znamená.

 

2. Den, týden, měsíc – Učíme se, jaké známe dny v týdnu, poznáváme měsíce a uvědomujeme si je jako součást celého roku. Poznáváme charakteristické znaky pro jednotlivé měsíce.

 

 

Předmatematická

gramotnost

 • Matematické představy do 10 až 20 – hry s čísly
 • Opakování geometrických tvarů
 • Určování počtu – kolilk – tolik...
 • Orientace v prostoru, představa znaku - nápodoba

Předčtenářskáská gramotnost

 • Říkadla se zimní tématikou – rytmizace, hra na hud. nástorj
 • Logopedická prevence – práce s dechem, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel
 • Sluchové vnímání – analýza x syntéza slov, určování prvního písmene
 • Hry se slovy, sluchové hry

Sociální gramotnost

 • Tři Králové – tradice, zvyky – povídáme si, zpíváme
 • Nový rok – co to znamená, jak jej vítáme
 • Ohlédnutí za rokem minulým – vnímaní časavé posloupnosti a opakování

Přírodovědná gramotnost

 • Změny v přírodě a kolem nás v zimě
 • Sníh – jeho podoby, pozorování sněhu, ledu...

Pohybové

a

hudební činnosti

 • Překonávání přirozených překážek při pobytu venku – hrajeme si se sněhem, ledem, pozorujeme změny kolem sebe
 • Celková pohybová zdatnost, střídavá chůze ze i do schodů
 • Reakce na signál – hudebně pohybové hry, říkadla
 • Hra na hudební nástroje – doprovod písní a říkadel

 

 

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |