Téma na měsíc červenec, srpen 2017:

„HURVÍNEK SI UŽÍVÁ PRÁZDNINY“

 • Hurvínek cestuje.

Tento měsíc s Hurvínkem procestujeme celou zem, podíváme se do Afriky na její obyvatele, seznámíme se se zvyky a zvířaty. Řekneme si kde je Čína, pokusíme se jíst hůlkami a poznáme zdejší kulturu, poletíme až do Austrálie kde najdeme klokany a písek na plážích až docestujeme na ledovou Antarktidu a naučíme se pozdrav Eskymáků.

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Dechová a oromotorická cvičení- střídání dýchání nosem a ústy, cvičíme zvuky větru- hůůůůůůů meluzína - tuuuu, vítr fouká- fíííííí

Nápodoba jazykolamů

 

MATEMATICKÁ PŘEDSTAVIVOST

 • Třídění do skupin –
 • Hry na negaci- otázky
 • Hledáme rozdíly na obrázcích
 • Orientace v prostoru- pohyb podle mapy, představení glóbu

 

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Afričan, Asiat, Eskymák
 • malba v plenéru – malujeme na chodník
 • výroba zmrzliny, iglů, hliněných nádob

 

LITERÁRNÍ CHVILKA

 

Čáry, máry, ententyky,

poletíme do Afriky.

Přidržte si čepice …

Hop! a už jsme v Africe:

 Lvi a lvice pod palmami

hrozitánsky špulí tlamy,

loví myši v oáze,

přibývají na váze.

 

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Pohybové hry- Zajíček v své jámě, Všechno lítá co peří má, Zlatá brána
 • Ptačí rozcvička
 • Nácvik přeskoku přes lavičku
 • Hudebně pohybové hry s padákem

 

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Zpěv písničky z interaktivní tabule
 • Hop, hop, pravá noha
 • Čtyři koně ve dvoře
 • Poslech a tanec na píseň Stromy
 • Vnímání výšky tónů- hra na flétnu

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST

 • Dramatizace pohádky

 

„HURVÍNEK SI UŽÍVÁ PRÁZDNINY“

SRPEN

Co mám nejraději?

KOMUNIKAČNÍ KRUH

Na malou chvíli se před koncem prázdnin zastavíme a budeme přemýšlet, co se nám za celý rok nejvíce líbilo a co se nám povedlo i nepovedlo. Budeme si opakovat básničky, písničky a čerpat novou energii na další školní rok. Jak bych chtěl, aby vypadal příští rok? Co všechno nového bych se chtěl naučit?

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Sluchová percepce- rozlišení podobnosti/ různosti slov
 • Zvukové pexeso
 • Procvičování sikavek

MATEMATICKÁ PŘEDSTAVIVOST

 • Transformace velikostní (na papíře, s hmotou)
 • Rozlišení množství- čeho je víc
 • Řešení labyrintů
 • Počítáme vagony vlaku

VÝTVARNÁ CHVILKA

Volné téma – využití netradičních materiálů

 

LITERÁRNÍ CHVILKA

Prázdniny

Slunce svítí, bazén volá,

dneska už nám končí škola.

 

Dva měsíce volna máme,

co s tím časem uděláme?

 

Někdo jede na tábor,

jiný učí zpívat sbor,

lesních ptáků na palouku,

hlavně, že jsme přitom venku!

 

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Hry na dotyk- předání signálu
 • Opičí dráha- chůze po lavičce, přeskoky, přitahování se
 • Opakování her – Na auta, Hra na sochy, Čáp ztratil čepičku
 • Relaxační cvičení

HUDEBNÍ CHVILKA

Písnička:

 • Opakujeme písničky
 • Kam jede vláček
 • Rytmické cvičení- zpěv „dvojhlasu“
 • Poslech a tanec na píseň Humoreska od Antonína Dvořáka

 

 

ZELENÁ TŘÍDA

“HURVÍNEK SI UŽÍVÁ PRÁZDNINY”

1. Hurvínek cestuje

2. Co mám nejraději

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povídáme si o letních radovánkách, cestování a prázdninách
 • Léto plné zábavy

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Opakování známých říkadel - snaha o správnou výslovnost, klademe důraz na melodické prky
 • Napodobování různých zvuků

 

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Omalovánky
 • Práce s modelínou

 

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Říkanka: Brouček, Ručičky
 • Hra s vodou  - bazén (přelévání, kropení, koupání )

 

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Prohlížení knížek, četba na přání dětí
 • Učíme se správně zacházet s knihou

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Leze medvěd do pece, Šla Nanynka do zelí
 • Veveřička

 

ŽLUTÁ TŘÍDA

“HURVÍNEK CESTUJE”

Afrika

KOMUNIKAČNÍ KRUH

Povídáme si o všem, co se týká Afriky. Jaká tam žijí zvířata a kde bydlí. Jací tam žijí lidé, kde bydlí, kdo jsou to domorodci, jaké mají v Africe počasí……..

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Zvuky - napodobujeme zvuky
 • Správná výslovnost - při rozhovoru se snažíme mluvit srozumitelně a nahlas
 • Rozhýbáme si jazýček a mimické svaly

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Hra- Na velblouda
 • Hurá pro vodu

 

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Africká suknice
 • Černoušek

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Opakování písní z celého roku

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK

 • Prohlížení obrázkových knih o Africe
 • Čtení z knihy Hurvínek o prazdninách

 

 

Téma na měsíc srpen  -  ŽLUTÁ TŘÍDA

“HURVÍNEK CESTUJE”

 

Asie

KOMUNIKAČNÍ KRUH

Povídáme si o všem, co se týká Asie. Jaká tam žijí zvířata a kde bydlí. Jací tam žijí lidé, kde bydlí, co jedí ……..

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Intenzita hlasu - snažíme se nejdříve mluvit potichu a posléze stále více zvyšovat intenzitu hlasu.
 • Převyprávění příběhu - snažíme se na základě poslechu převyprávět pohádku

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Sumo zápasy
 • Posílání signálů

 

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • lepení rýžových obrázků
 • skládání z papíru - origami
 • vyrábíme japonský vějíř

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Opakujeme písně, které jsme se naučili v předchozích týdnech
 • Poslech japonských písní

 

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK

 • Prohlížení obrázkové knihy  Hurvínek

Čtení knihy „Stařeček vlk a tygr“

 

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |