LEDEN S BOBEM A BOBKEM

BROUČCI - ZELENÁ TŘÍDA

 

1. týden od 03.01. do 07.01.

2. týden od 10.01. do 14.01.

MÁME RÁDI BOBA A BOBKA

 

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Přivítání nového roku
 • Vyprávění nad obrázky, jak žijí zvířátka v zimě

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Didaktická hra "Jak dělají zvířátka"

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Výroba sněhuláka
 • Hra s modelínou (válení, trhání, mačkání)

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Nácvik pohybové hry: Sněhuláček panáček
 • Nácvik pohybové hry: Vločky tiše padají

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Čtení knihy:  Říkadla pro nejmenší
 • Čtení knihy:  O veselé mašince

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Nácvik písně „Běží liška k Táboru"
 • Nácvik písně „Bude zima bude mráz"

 

3. týden od 17.01. do 21.01.

4. týden od 24.01. do 31.01.

POZNÁVÁME PROTIKLADY

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povídáme si o ledu a sněhu
 • Povídáme si o zimních sportech

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Rozvoj jazykových dovedností - říkadla

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Výroba sněhuláka z modelíny
 • Malování zimního počasí

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Rozcvičení celého těla
 • Nácvik pohybové hry: Přiletěla vrána

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Ladovy zimní říkadla
 • Čtení knihy: „Dětem” F. Hrubín

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Nácvik písně: Sněží, sněží, mráz kolem běží
 • Nácvik písně: Postavil jsem sněhuláka

 

SLUNÍČKA - ŽLUTÁ TŘÍDA

 

Tematické části:

1. 1.  - 15. 1.

 1. Přivítání nového roku – Přivítáme se ve školce, děti si připomenou, co je to rok; roční období. Povyprávíme si o roce minulém a o tom, jak jsme strávili Vánoce. Povídáme si o Třech králích, jak se jmenují a co přinesli Ježíškovi, učíme se koledy a zvyky s nimi spojené. Řekneme si jaké známe zimní sporty a co k nim patří.

16. 1. - 31. 1.

 1. Den, týden, měsíc Začneme si povídat co je to rok, jaké máme v roce měsíce. Učíme se, jaké známe dny v týdnu, poznáváme, co je pro každý měsíc typické a uvědomujeme si je jako součást celého roku.

 

Logopedická

prevence

Správná výslovnost

 

Rozvíjení slovní zásoby

 

Jazykolamy

Dechová cvičení

Matematická

představivost

Měsíce v roce

Puzzle

 

Počítání do dvanácti

 

Kimovy hry

Výtvarná

chvilka

Zimní sporty

 

Kolektivní obrázek:

Měsíce v roce

 

Zimní obloha

Tři králové

Literární a dramatická chvilka

 

Pohádka Dvanáct měsíčků

 

Báseň:

leden

Četba pohádek

Báseň:

mráz

Pohybová

chvilka

Rozcvička

 

Tematické pohybové hry

 

Dostihy

Opičí dráha

Hudební

chvilka

Padá sníh

My tři králové

 

Zimní ukolébavka

 

Bude zima bude mráz

 

BERUŠKY - ČEVENÁ TŘÍDA

 

Tematické části


 1. Máme rádi Boba a Bobka- přivítání Nového roku – Přivítáme se ve školce a povídáme si o prožitých svátcích Vánnoc, jak děti prožily tradice, jestli použily nové, o nichž jsme si před prázdninami v adventu povídaly. Děti si připomenou, co je to rok, jaké známe měsíce v roce a  roční období. Povídáme si o Třech králích, učíme se koledy a zvyky s nimi spojené.

 

 1. Den, týden, měsíc – Učíme se, jaké známe dny v týdnu, poznáváme měsíce a uvědomujeme si je jako součást celého roku. Povídáme si o počasí, pranostikách poznáváme charakteristické znaky pro jednotlivé měsíce.

 

Předmatematická

gramotnost

 • Počítáme se ve třídě, určujeme počet dní v týdnů, měsíců v roce, začínáme určovat symbolicky čas.
 • Poznáváme a určujeme geometrické tvary.
 • Porovnáváme –  velikosti a výšky stromů.

Předčtenářská gramotnost

 • Práce s knihou, pojmenování obrázků a dějů s přírodou s tématikou „Zima“ – Kdy začala zima? Jak dlouho bude trvat?
 • Sluchové vnímání – analýza x syntéza slov, poznávání rýmů, rozpoznávání podobných slov.

Výtvarné

činnosti

 • Jemná motorika – práce s přírodninami a výtvarným materiálem,
 • Výrobky z přírodních materiálů – „výroba zasněžené krajiny ze soli“
  • Výroba sněhulárků z vatových tamponů,
  • Výroba sportovců zimních sportů z kartonů a tyček,
  • Výroba zimních ptáků na větvích a v budce.
  • Malování vánočních dárků, které děti dostaly.
  • Malování vloček, sněhuláků, zimních sportů.

Hudebně-pohybové

činnosti

 • Pohybová hra: „Na Mrazíka“,
 • Jemná motorika: prstové cvičení na úchop tužky s básní „Máme palec“.
 • Seznamování se s jogovými pozicemi – „jógové asány na téma sníh, ztvárnění padávní sněhových vloček, nácvik plného jógového dechu - poustupné učení se správnému bráničnímu dýchání s plyšákem – plný jógový dech,
 • Básnička: “Vrabec a sýkorka“ s pohybovým ztvárněním.
 • Zimní básničky a písničky: „Leden“, „Zima pro kočku“,, „Tři vrabčáci“, „My tři králové,, „Mrazík“,, „Zima“, „Zamrzlé okno“.
 • Překonávání přirozených překážek při pobytu venku (obrubníky, nerovnosti, prolézačky),
 • celkový rozvoj hrubé motoriky- napodobování pohyb –reakce na hudbu.

Sociální gramotnost

 • Učíme se prosadit a vyjádřit své názory.
 • Učíme se sdílet zážitky a naslouchat druhým.
 • Učíme se obracet se o pomoc, radu.
 • Učíme se spolupracovat ve skupinkách, obhájit své potřeby, přijímat názor druhého, domluvit se.
 • Učíme se uvědomovat si svá práva a povinnosti s ohledem na druhého.

Přírodovědná gramotnost

 • Poznáváme změny v zimní přírodě pomocí smyslů v návaznosti na zmíněné pranostiky.
 • Mít poznatky o přírodě v zimních měsících.
 • Učíme se nové poznatky o ročních obdobích, jednotlivých měsících v roce.
 • Pokusy s vodou, ledem a solí.

Co čteme

Co zpíváme

Co recitujeme

 • „Špalíček pohádek“,

 

 • “Bob a Bobek jedou na hory“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rituálové písně:

 • „Do kruhu se posadíme“,
 • „Dohra“,
 • „Pořádníček“,
 • „Jdeme ven“,
 • „Na políčku v jetelíčku“ (ukolébavka),
 • „Halí belí“ s plyšáčkem Usínáčkem.

Tématické písně a vánoční koledy:

 • „Bude zima, bude mráz“,
 • „Peřina v zimě zahřeje“,
 • „Přišla bílá zima“.

Tématické básničky:

 • „Pranostiky na leden“,,
 • „Leden“
 • „Zima pro kočku“,
 • “Vrabec a sýkorka,

(taneček)

 • „Tři vrabčáci“
 • „My tři králové,
 • „Mrazík“,
 • „Zima“,
 • „Zamrzlé okno“.

 


 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |