LISTOPAD


ZELENÁ TŘÍDA - JESLE

 

1. týden od 01.11. do 08.11.

2. týden od 11.11. do 15.11.

 

LES

 

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povídáme si o barevném podzimu
 • Povídáme si o podzimních plodech

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Rozvoj jazykových dovedností (vnímání, vyjadřování, výslovnost)

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Trhání a lepení papírků na šablonu listu
 • Vybarvování ježka

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Cvičení s kroužky a velkým kruhem
 • Nácvik pohybové hry: Tiše děti ježek spí

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Čtení knihy:  O veselé mašince
 • Čtení knihy:  Zvířátka na statku

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Nácvik hudebně pohybové hry „Cibulenka"
 • Nácvik písně „Listopad"

 

3. týden od 18.11. do 22.11.

4. týden od 25.11. do 29.11.


ZVÍŘÁTKA USÍNAJÍ


KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povídáme si o zvířátkách v lese
 • Povídáme si o přicházející zimě, počasí, změnách v přírodě

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Napodobování zvuků zvířátek

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Vybarvování - lesní zvířátka
 • Výroba veverky

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Cviky s cihličkami
 • Hry s balónkem

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Čtení knihy: Kamarádi zvířátka
 • Čtení knihy:  Pohádky se zvířátky

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Pohybová hra: Leze medvěd do pece
 • Nácvik písně: Přiletěla vrána

 

 

ŽLUTÁ TŘÍDA - SLUNÍČKA

 

Tematické části


1. 11. - 15. 11.

 1. Les – Pozorujeme přírodu v lese, rozlišujeme stromy, rostliny, vnímáme klidnou atmosféru, vůni a zvuky lesa. Při vytváření výrobků využíváme přírodních materiálů. Chodíme na procházky do přírody, rozvíjíme ohleduplnost k obyvatelům lesa, poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku a zejména v lese. Učíme se rozeznávat plody stromů – přiřazujeme jednotlivé plody ke stromům.

 

18. 11. - 29. 11.

 1. Zvířata usínají – Poznáváme zvířata, která žijí v lese. Stavíme pro ně domečky z jehličí, větviček - vytváření empatie a lásky ke zvířatům a svému okolí.

 

 

 

Logopedická

prevence

Správná výslovnost

Rozvíjení slovní zásoby

Nácvik básně:

Ježek

Oblékání

Matematická

představivost

Třídění do skupin

jehličnaté x listnaté

Počítání do 10

Zvířátka v lese

Plody stromů

Výtvarná

chvilka

Výzdoba třídy vlastními výrobky

Kolektivní obrázek:

les

Výrobky z přírodnin

Obtiskávání listů

Literární a dramatická chvilka

Poslech pohádek

Báseň:

Listí padá podzim je

 

Námětová hra:

V lese

Napodobování zvuků zvířat

Pohybová

chvilka

Prolézání tunelem

Cvičení s kroužky

Pohybová hra:

Bubáci a strašidla

Napodobujeme zvířata

Hudební

chvilka

Ťuká, ťuká deštík

Jaro, léto, podzim, zima

Vyletěl si pyšný drak

Já do lesa nepojedu

 

 

 

Oblékání

V šatničce se převlékáme,

čas si na to uděláme.

Dospělák se dívá rád,

jak se učím oblékat.

Ježek

 

Ježek ten je ježatý,

od hlavy až po paty.

Mračí se a žaluje

na každého, kdo tu je.

Ježku, ježku co ti vadí?

Že mě nikdo nepohladí.

Ťuká, ťuká deštík

Ťuká, ťuká deštík,

na barevný deštník.

Ťuká, ťuká prstíkem,

kdo je pod tím deštníkem?

 

 

 

ČERVENÁ TŘÍDA - BERUŠKY


Tematické části

 

 1. Les Pozorujeme přírodu v lese, rozlišujeme stromy, rostliny, vnímáme klidnou atmosféru, vůni a zvuky lesa. Při vytváření výrobků využíváme přírodních materiálů. Chodíme na procházky do přírody, rozvíjíme ohleduplnost k obyvatelům lesa, poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku a zejména v lese. Učíme se rozeznávat plody stromů – přiřazujeme jednotlivé plody ke stromům.
 2. Zvířata usínají – Poznáváme zvířata, která žijí v lese. Stavíme pro ně domečky z jehličí, větviček - vytváření empatie a lásky ke zvířatům a svému okolí.

 

Matematická představivost

Počítáme do 10

Větší x menší

Řadíme prvky podle velikosti, výšky, délky

Základní matematické pojmy - méně, více, lehký, těžký

Poznáváme – kruh, čtverec, trojúhelník

Výtvarné činnosti

Malujeme les

Tvorba stromu

Kresba domu zvířat

Pytel brambor

Zvířata v lese

Hudební činnosti

Písnička Jaro, léto, podzim, zima.

Rozeznávání tónů, vyšší/nižší

Zimní zpěv ptáků

Vytleskáváme melodie

Napodobujeme zvuky zvířat

Literární a dramatická chvilka

Četba pohádek

Básnička Kos

Básnička

za chalupou

Rozcvička

Dramatizace O jedličce

Zrakové

činnosti

Poznáváme a rozlišujeme odstíny barev

Odlišujeme figuru a pozadí

Vyhledáváme objekt a stín

Tvar lišící se horizontální polohou

Opakování vzorů při řazení

Pohybové činnosti

Překážková dráha

Když jsi šťastný

Kalamajka

Překonávání překážek

Běh podle typu

 

 

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |