BŘEZEN

FIALOVÝŘEZEN

BROUČCI

Tematický plán:

Vyprávíme si o rostlinách

Kouzelná návštěva

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povídáme si s dětmi o jarní přírodě
 • Povídáme si s dětmi o pohádkových bytostech, podle obrázků
 • Porozumění: dobro a zlo

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Opakování známých říkadel - snaha o správnou výslovnost, klademe důraz na melodické prvky

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Vymalování obrázků
 • Výroba čarodějnice

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Koulení míčů ve dvojicích
 • Prolézání „strachovým“ pytlem

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Poslech - čtení z knihy „Krtek a jaro“
 • Nácvik básně „Jaro“

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Nácvik písně „Šel zahradník“ s použitím hudebních nástrojů
 • Nácvik písně „Na jaře“ s použitím hudebních nástrojů
 • Nácvik písně „Travička zelená“ s použitím hudebních nástrojů

 

 

SLUNÍČKA

TEMATICKÝ MĚSÍČNÍ PLÁN

 

Ranní kruh:

povídáme si o prožitcích z víkendu, určujeme den, měsíc a roční období


Velikonoce

 • Povídáme si o tradicích a zvycích, které jsou typické pro Velikonoce.
 • Malujeme vajíčka, vyrábíme velikonoční výzdobu.
 • Grafomotorika: nácvik ležaté osmičky - rozvoj pohybu ruky – správné držení tužky - básnička, uvolnění ruky – básnička, pracovní listy

Sázíme rostlinky

 • Vyprávíme si o rostlinách, jak se sází a rostou a jak se o sazenice máme starat.
 • Zkoušíme si vypěstovat vlastní květiny, rostliny.
 • Pohybová hra: rozvíjej se poupátko
 • Hudební chvilka:
  • Písnička: Na jaře
  • Písničky doprovázíme na hudební nástroje
  • Básnička: Hody hody doprovody
 • Výtvarná chvilka: společná práce dětí – narcisky, kočičky na větvi
 • Přiřazování počtu květin k číslům

Kouzelná návštěva

 • Ve školce nás navštíví čarodějnice. Poznáváme zvyk pálení čarodějnic. Vaříme lektvar a kouzlíme s hůlkou. Školičku vyzdobíme ve strašidelném duchu
 • Hudební chvilka: Čáry máry pod kočáry
 • Pohybová chvilka: Čáry máry – kouzlení, Abraka dabraka
 • Výtvarná chvilka: kočka malovaná vidličkou
 • Matematická představa: počítání přísad do lektvaru

Hlavním cílem bloku je naučit děti vážit si všeho, co nás obklopuje, podílet se na udržení dobrého stavu přírody a naší země. Děti se seznámí s pravidly, kterými se řídíme v chráněných oblastech, v lese atd. Vyzkouší si samy zasadit a vypěstovat sazeničky, pečovat o ně, naučí se houževnatosti a trpělivosti. Při pobytu venku a pěstování budou děti rozvíjet pohybové schopnosti a jejich koordinaci.

 

Těšíme se na čarodějnický rej😊

 

 

BERUŠKY

TEMATICKÝ MĚSÍČNÍ PLÁN

I. Velikonoce

 • Povídáme si o tradicích a zvycích, které jsou typické pro Velikonoce.
 • Malujeme vajíčka, vyrábíme velikonoční výzdobu.

II. Sázíme rostlinky

 • Vyprávíme si o rostlinách, jak se sází a rostou a jak se o sazenice máme starat.
 • Zkoušíme si vypěstovat vlastní květiny, rostliny.

III. Kouzelná návštěva

 • Ve školce nás navštíví čarodějnice. Poznáváme zvyk pálení čarodějnic. Vaříme lektvar a kouzlíme s hůlkou.

 

I. Velikonoce, II. Sázíme rostlinky

II. Sázíme rostlinky, III. Kouzelná návštěva

KOMUNITNÍ KRUH

KOMUNITNÍ KRUH

 • Jak se máš?
 • Co jsi dělal – včera, o víkendu?
 • Jaký je dnes den, měsíc, období a počasí?
 • Opakování: Co jsou to Velikonoce? Poznávání symbolů, předmětů.
 • Jarní rostliny? Jaké znáš?
 • Jaké znáš měsíce, dny? Jak jdou po sobě?
 • Jak se máš? Odpovídáme celou větou.
 • Co jsi dělal – včera, o víkendu?
 • Jaké měsíce patří k určitým ročním obdobím?
 • Jaký je dnes den, měsíc, období a počasí? -kolíčkování
 • Co potřebuje rostlina, aby rostla a kvetla?
 • Co je to pálení čarodějnic a stavění máje?
 • Jak se máš? Odpovídáme celou větou.
 • Co jsi dělal – včera, o víkendu?
 • Jaké měsíce patří k určitým ročním obdobím?
 • Jaký je dnes den, měsíc, období a počasí? -kolíčkování
 • Co potřebuje rostlina, aby rostla a kvetla?
 • Co je to pálení čarodějnic a stavění máje?

PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST

PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST

 • Matematické představy o číslech do 10
 • Počítáme měsíce a dny v týdnu.
 • Orientace v prostoru – pod, nad, vedle, v aj.
 • Skládáme rozstřihané obrázky podle čísel - květiny

 

 

 • Matematické představy o číslech do 10
 • Počítáme slabiky slov.
 • Jarní počítání – kolíčkování, přiřazování
 • Sluchová diferenciace – dělení slov na slabiky a počítání slabik
 • Určování – poslední, předposlední, uprostřed, první
 • Počítáme ingredience do lektvaru

PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 

 • Říkadla k pohybovým aktivitám.
 • Čteme společně – porozumění textu, převyprávění příběhu, nakreslení obrázku z příběhu – vyprávění příběhu podle obrázků.
 • Sluchové vnímání – analýza a syntéza slov – slabikování a vytleskávání slabik, určování prvního písmene u svého jména.
 • Čteme obrázkové pohádky, doplňujeme vhodná slova.
 • Hledáme slova na stejnou hlásku.
 • Zraková diferenciace – hledej správný stín sportovce, poznej stopy ve sněhu.

PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST

PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST

 • Pozorujeme přírodu, jak se mění.
 • Každý den sledujeme počasí a učíme se ho pojmenovat a přiřadit k obrázku.
 • Sázíme drobnou zeleninu a učíme se o ní starat.
 • Poznáváme květiny na obrázku a v přírodě.
 • Pozorujeme jaké kytičky zrovna kvetou.
 • Staráme se o naše rostlinky.

 

SOCIÁLNÍ GRAMOTNOST

 • Pomocí dramatizace se dále rozvíjí vnější a vnitřní emoce, fantazie a děti se učí zvládat trému a vystupovat před obecenstvem.

POHYBOVÉ A HUDEBNÍ ČINNOSTI

POHYBOVÉ A HUDEBNÍ ČINNOSTI

 • Pohybové hry – sochy
 • Rozvoj hrubé motoriky - Opičí dráha
 • Cvičení – napodobování pohybového vzoru
 • Relaxace – zvuky přírody a zvířátek na jaře
 • Píseň – Jaro, máme vás rádi
 • Básnička – Tři králové, dny v týdnu/měsíce
 • Vytleskávání opakovaného rytmu
 • Pohybové hry – čarujeme zvířátka
 • Rozvoj hrubé motoriky - napodobování

pohybového vzoru, reakce na hudbu

 • Pohybová hra-čaruji zvířátka, sochy
 • Sluchové vnímání – pohyb spojený s hraným tónem – tichý až hlasitý
 • Básnička – hádanky květin
 • Píseň- pět ježibab

VÝTVARNÁ CHVILKA

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Narcis z košíčků – zapouštění barev

 

 • Pavučina – proplétání provázku
 • Kočička – malujeme temperami

+ Grafomotorická cvičení na rozvoj pohybu ruky – správné držení tužky - básnička, uvolnění ruky – básnička, pracovní listy, interaktivní tabule

ČARODĚJNICKÝ REJ

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |