ČEVENÝ ČERVEN

FIALOVÝ BŘEZEN

BROUČCI

 

1. týden od 01.06. do 09.06

2. týden od 12.06. do 16.06.

Den dětí

Zvířata napříč světadíly

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povíme si o svátku dětí
 • Poznáváme zvířátka

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Rozvoj jazykových dovedností (vnímání, porozumění, vyjadřování, výslovnost)

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Výroba záložky pro tatínka
 • Prstové barvy

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Střídání chůze a běhu s bubínkem
 • Vařím, vařím kašičku

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Špalíček pohádek
 • Říkadla pro nejmenší

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Princeznička na bále, Šašek
 • Nácvik písně „ Kalamajka" s použitím hudebních nástrojů

 

3. týden od 19.06. do 23.06.

4. týden od 26.06. do 30.06.

Těšíme se na prázdniny

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povídáme si o blížících se prázdninách, kam pojedeme a čím budeme cestovat

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Opakování dětských říkadel

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Domalování záložky pro tatínka
 • Tvoříme z modelíny

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Bublina
 • Hod míčem do dálky a na cíl

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Opakování básniček
 • Špalíček pohádek

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Šašek, Běží liška
 • Nácvik písně „Kalamajka" „ Skákal pes" s použitím hudebních nástrojů

 

 

SLUNÍČKA

Tematické části

 • Oslavujeme den dětí
  • Těšíme se na spoustu zábavy, a nebude chybět ani sladká odměna
 • Zvířata napříč světadíly
  • Domácí zvířata
   • Ranní kruh: Povídáme si o tom, jaká zvířata žijí u nás, přiřazujeme mláďata, ukazujeme si je pomocí demo kartiček
  • Cizokrajná zvířata
   • Ranní kruh: Povídáme si o tom, jaká zvířata žijí v cizích zemí, a kde je můžeme vidět u nás
  • Pohybová chvilka: Kouzlení zvířátek
  • Písnička: Když jsem já sloužil
  • Pohádka: Tři prasátka
  • Výtvarná chvilka: modelování zvířat z modelíny
 • Vodní živočichové
  • Ranní kruh: Poznáváme vodní živočichy, povídáme si, čím se liší od jiných.
  • Básnička: Skáče žába po blátě
  • Výtvarná chvilka: Společná práce – Rybník
  • Hádanky na téma zvířata

 • Den otců
  • Jaký je můj tatínek? Jak vypadá? Co dělá za práci?
   • Překvapení pro tatínka
 • Těšíme se na prázdniny
  • Ranní kruh:
   • Povídáme si o tom, co budeme dělat o prázdninách.
   • Čím pojedeme na výlet/dovolenou?
  • Písnička s pohybem: Prázdninový vláček
  • Výtvarná chvilka: Prázdninový vláček
 • Příroda
  • Ranní kruh:
   • Povídáme si o tom, jak se chováme v přírodě.
   • Co všechno můžeme najít v přírodě
   • Hledáme hmyz a vyhledáváme si ho v encyklopedii
  • Grafomotorika: vlnky, čáry

Těšíme se na celodenní výlet a společnou besídku, na kterou se připravujeme.

 

BERUŠKY

Tematické části

I.    Zvířata napříč světadíly

 • Poznáváme a rozlišujeme zvířátka, která žijí jak u nás, tak v cizích zemích.
 • Na výletě v Zoo se snažíme pojmenovat co nejvíce z nich.

II.   Vodní živočichové

 • Poznáváme vodní živočichy, povídáme si, čím se liší od jiných.
 • Třídíme je na ty, kteří žijí v oceánech a kteří v rybnících.
 • Jejich přirozené prostředí si prohlížíme v encyklopediích a dokumentech, ukazujeme si, čím se živí apod.

III.  Těšíme se na prázdniny

 • Seznamujeme se s pojmem prázdniny. Co se o prázdninách dělá? Povídáme si o plánech na prázdniny.

 

I. Zvířata napříč světadíly, II. Vodní živočichové

1.6. – 15.6.

II. Vodní živočichové, III. Těšíme se na prázdniny

16.6. – 31.6.

KOMUNITNÍ KRUH

KOMUNITNÍ KRUH

 • OPAKOVÁNÍ: Roční období a aktivity spojené s daným ročním období.
 • Jak se dnes mám
 • Co jsem dělal – včera, o víkendu
 • Jaký je dnes den, měsíc, období a počasí?      -> Jak se příroda mění?
 • Jaké znáš zimní sporty?
 • Jakou hláskou začíná slovo.
 • Jak se dnes cítím – emoce.
 • Co jsem dělal – včera, o víkendu
 • Jaký je dnes den, měsíc, období a počasí?
 • Jaký den byl včera, když dnes je …. Jaký dny jsou víkend?
 • Slabikujeme a vytleskáváme rytmus.
 • Co je denní režim? Pomocí obrázků skládáme, jaký je ten náš.
 • Jak se dnes cítím – emoce.
 • Co jsem dělal – včera, o víkendu
 • Jaký je dnes den, měsíc, období a počasí?
 • Jaký den byl včera, když dnes je …. Jaký dny jsou víkend?
 • Slabikujeme a vytleskáváme rytmus.
 • Co je denní režim? Pomocí obrázků skládáme, jaký je ten náš.

PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST, ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ, SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ A ŘEČ

PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST, ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ, SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ A ŘEČ

 • Matematické představy o číslech do 15
 • Porovnávání – práce s pojmy větší a menší
 • Orientace v prostoru nahoře/dole/vpravo/vlevo -> popis obrázku
 • Skládání puzzle podle čísel
 • Zraková diferenciace – kimova hra, pracovní listy
 • Opakování rytmu – rytmické vytleskávání
 • Popisujeme obrázky – užíváme slovesa a celé věty
 • Matematické představy o číslech do 15
 • Zraková diferenciace – pracovní listy, kartičky, puzzle obrázek a jeho stín
 • Počítáme předměty – ve školce/na obrázku
 • Kolíčkování – urči správný počet předmětů
 • Méně/více, méně o/vice o…
 • Dokreslujeme tvary – orientace v mřížkové síti
 • Třídíme do skupin – množství, velikost, … aj.
 • Matematické představy o číslech do 15
 • Zraková diferenciace – pracovní listy, kartičky, puzzle obrázek a jeho stín
 • Počítáme předměty – ve školce/na obrázku
 • Kolíčkování – urči správný počet předmětů
 • Méně/více, méně o/vice o…
 • Dokreslujeme tvary – orientace v mřížkové síti
 • Třídíme do skupin – množství, velikost, … aj.

 

PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 

 • Říkadla k pohybovým aktivitám
 • Čtenářský deník – čteme společně – porozumění textu, převyprávění příběhu, nakreslení obrázku z příběhu
 • Sluchové vnímání – analýza a syntéza slov – slabikování a vytleskávání slabik, určování prvního písmene (kouzelný box s písmeny)
 • Popisujeme obrázky s letní a prázdninovou tematikou – používáme celé věty
 • Hledáme správný rým
 • Doplňujeme příběh – předvídání pokračování textu, doplňujeme slova dle obrázků (obrázkové čtení)
 • Hledáme a popisujeme nesmysly na obrázku
 • Říkanky – opakování na besídku

PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST

PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST

 • Pozorujeme přírodu, jak se mění.
 • Povídáme si, co je důležité dodržovat, když je venku velké teplo.
 • Každý den sledujeme počasí a učíme se ho pojmenovat a přiřadit k obrázku.
 • Popisujeme a poznáváme, jak je příroda různá – dle kontinentů

 

 • Pozorujeme příchod léta – učíme se pojmenovat změnu přírody.
 • Jaké prostředí je vhodné pro vodní živočichy?
 • Poznáváme rostliny a živočichy, kteří se vyskytují u vody a ve vodě.

 

 

 

SOCIÁLNÍ GRAMOTNOST

 • Pomocí dramatizace se dále rozvíjí vnější a vnitřní emoce, fantazie a děti se učí zvládat trému a vystupovat před obecenstvem.

POHYBOVÉ A HUDEBNÍ ČINNOSTI

POHYBOVÉ A HUDEBNÍ ČINNOSTI

 • Pohybové hry – sochy, barevná auta
 • Rozvoj hrubé motoriky - Opičí dráha, reakční hry, opakování kotoulu
 • Cvičení – napodobování pohybového vzoru
 • Relaxace
 • Píseň – Jaro, máme vás rádi, pět ježibab
 • Nácvik písně s pohybem – Večerníček
 • Dechová cvičení (rozezpívání)
 • Rozvoj hrubé motoriky - napodobování pohybového vzoru, reakce na hudbu
 • Vytleskávání a opakování rytmu
 • Chůze do rytmu hudebního nástroje
 • Učíme se doprovázet písně orffovy nástroji
 • Píseň – opakování na besídku
 • Rozvoj hrubé motoriky - napodobování pohybového vzoru, reakce na hudbu
 • Vytleskávání a opakování rytmu
 • Chůze do rytmu hudebního nástroje
 • Učíme se doprovázet písně orffovy nástroji
 • Píseň – opakování na besídku

VÝTVARNÁ CHVILKA

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Vytváříme SAFARI – společná práce
 • Malujeme postavy z večerníčků na besídku

 

 • Pohledy z výletu – zachycujeme náš celodenní výlet
 • Přáníčka ke dni otců

+ Grafomotorická cvičení na rozvoj pohybu ruky – správné držení tužky - básnička, uvolnění ruky – básnička, pracovní listy, interaktivní tabule, box s moukou

Dětský den (1.6.), besídka (22.6.), loučení s předškoláky/pasování, celodenní výlet (20.6.)

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |