ČERVENEC A SRPEN

S VEČERNÍČKEM


BROUČCI - ZELENÁ TŘÍDA

1. MÁME RÁDI POHÁDKY

2. TĚŠÍME SE NA NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ


KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povídáme si o letních radovánkách, cestování a prázdninách
 • Léto plné zábavy

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Opakování známých říkadel - snaha o správnou výslovnost, klademe důraz na melodické prky
 • Napodobování různých zvuků

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Omalovánky
 • Práce s modelínou

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Říkanka: Brouček, Ručičky
 • Hra s vodou - bazén (přelévání, kropení, koupání)

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Prohlížení knížek, četba na přání dětí
 • Učíme se správně zacházet s knihou

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Leze medvěd do pece, Šla Nanynka do zelí
 • Běží liška

 

SLUNÍČKA - ŽLUTÁ TŘÍDA

BERUŠKY - ČEVENÁ TŘÍDA

Tematické části

1. Máme rádi pohádky

Dramatizace pohádek: „Jak pejsek a kočička pekli dort“ (zahrají učitelky) – společně rozebereme děj – kladné X záporné postavy, mravní vnímání, učíme se rozlišovat mezi dobrem a zlem.

„O veliké řepě“ (audiopohádka) – Trénujeme gestiku, miminku a haptiku plus logickou posloupnost děje. Děti vystřihnou postavičky a přiloží za sebou tak, že řepu vytáhnou (výtvarná činnost i jemná motorika),

O Smolíčkovi“ – Děti si vysřihnou Zlatoparoháče a pexeso, s kterým budou trénovat paměť.

„O Koblížkovi“- písnička o Koblížkovi, pracovní list pro předškolák (dějová posloupnost a omalovánka, propojovačka.

„O Budulínkovi“ – Trénování časové posloupnosti, výroba lišky ze srdíček a bludiště.

„ O 3 prasátcích“ - Pohádka, grafomotorika, omalovánky.

„Kuřátko a obilí“ – Pohádka formou básničky,

Děti budou hádat pohádkové bytosti z přednášených básniček.

Čtení tradičních českých pohádek – Procvičujeme u dětí fantazii a trpělivost, děti si vyslechnout celý příběh bez přerušování učitelky.

„Tichá pošta“ – smyslovo-rozumová hra – s cílem správné výslovnosti, procvičujeme slova a jednoduché věty = logopedická oblast.

 

2. Těšíme se na nová dobrodružství -

Předmatematická

gramotnost

 • Řadíme kostky do tvaru krychle, řadíme podle odstínů barev (prostorové vnímání)
 • Poznáváme a určujeme geometrické tvary.
 • Porovnáváme počty dětí – holčičky  X  chlapečci.
 • Knížky řadíme podle velikosti.

Předčtenářská gramotnost

 • Práce s knihou, pojmenování obrázků a dějů s přírodou s tématikou
 • Sluchové vnímání – analýza x syntéza slov, poznávání rýmů, rozpoznávání podobných slov.
 • Povídání na téma „Můj pohádkový hrdina“ (rozvoj slovní zásoby) – Kdo je můj pohádkový hrdina (proč?, jak vypadá? Jeho vlastnosti).

Výtvarné

činnosti

 • Jemná motorika – práce s přírodninami a výtvarným materiálem,
 • Pracovní list – pohádka: „O veliké řepě“: Děti pojmenují postavičky z pohádky, svými slovy popíší děj (rozvoj slovní zásoby), obrázek vybarví.
 • Výroba pohádkových postaviček – „O veliké řepě“ – vystřihávání,
 • „O Budulínkovi“ – výroba lišky ze srdíček.
 • Dramatizace (divadlo) – „O veliké řepě“.
 • Nasbíráme přírodniny a následně stínujeme a malujeme.

Hudebně-pohybové

činnosti

 • Pohybová hra: „Na sochy“,
 • Jemná motorika: prstové cvičení na úchop tužky s básní „Máme palec“.
 • Učíme se správně držet tělo – „jógové pozice“
 • Seznamování se s jogovými pozicemi – „jógové asány, nácvik plného jógového dechu - poustupné učení se správnému bráničnímu dýchání s plyšákem – plný jógový dech,
 • Překonávání přirozených překážek při pobytu venku (obrubníky, nerovnosti, prolézačky),
 • celkový rozvoj hrubé motoriky- napodobování pohyb –reakce na hudbu.
 • Míčové hry – předávání míče nad hlavou, mezi nohama a jeden druhému (tunel), trénujeme hod míče kamarádům.

Sociální gramotnost

 • Učíme se spolupracovat s ostatními dětmi ve skupinkách.
 • Učíme se obhájit své potřeby, přijímat názor druhého, domluvit se.
 • Učíme se uvědomovat si svá práva a povinnosti s ohledem na druhého.
 • Učíme se dodržovat a podílet na vytváření pravidel při hře– např. „Rybičky, rybičky, rybáři jedou“, „Cukr, kává, limonáda…“, pravidla při deskových hrách atd.
 • Sociální hry – povídání si o pocitech.
 • Multikulturní vnímání – pomůcka – knížka: „Jeden svět pro všechny“, demokarty (povídáme si o tom, z které části světa pocházíme, zvyky, jak se jeden od druhého lišíme).
 • Andělíčci – starší dítě ze třídy berušek si vylosuje mladší dítě ze sluníček a stará se o něj (rozvoj empatie, soudržnosti, spolupráce, komunikace).

Přírodovědná gramotnost

 • Poznáváme změny v přírodě pomocí smyslů v návaznosti na zníněné pranostiky o červenci, srpnu.
 • Hra „Co je v bedínce?“ – rozvoj hmatového vnímání - přírodniny – dítěti zavážeme oči šátkem – budou poznávat předměty (tvar, tvrdé, měkké, jemné…).

Co čteme

Co zpíváme

Co recitujeme

 • “Tradiční české pohádky“,
 • „Jeden svět pro všechny“,
 • O Smolíčkovi“,
 • „O Koblížkovi“,
 • „O Budulínkovi“,
 • „ O 3 prasátcích“,
 • „Pyšná princezna“,
 • „Císařův pekař“,
 • „Pejsek a kočička“,
 • „O veliké řepě“ (audiopohádka).                                                                                                                                                                                                  

Rituálové písně:

 • „Do kruhu se posadíme“,
 • „Dohra“,
 • „Pořádníček“,
 • „Jdeme ven“,
 • „Na políčku v jetelíčku“ (ukolébavka),
 • „Halí belí“ s plyšáčkem Usínáčkem.

Tematické písně:

 • Písnička z filmu z pohádky „Císařův pekař“,
 • „Není nutno“ z pohádky „3 veteráni„,
 • „Dělání, dělání“ z pohádky: „Princové jsou na draka“,
 • „Rozvíjej se poupátko“- z pohádky:
 • „Pyšná princezna“,
 • „Trpasličí svatba“ z pohádky“Ať žijí duchové.

Tematické básničky:

 • „Pranostiky na červenec, srpen“,,
 • „Kuřátko a obilí“,
 • „Hádání pohádkových bytostí“,
 • „Prstová cvičení s básničkami“.


 

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |