HNĚDÝ LISTOPAD

BROUČCI

1. týden od 03.10. do 07.10.

2. týden od 10.10. do 14.10.

Máme rádi hnědou - lesní barvy

 

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povídáme si o barevném podzimu
 • Povídáme si o podzimních plodech

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Rozvoj jazykových dovedností (vnímání, vyjadřování, výslovnost)

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Trhání a lepení papírků na šablonu listu
 • Vybarvování ježka

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Cvičení s kroužky a velkým kruhem
 • Nácvik pohybové hry: Tiše děti ježek spí

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Čtení knihy:  O veselé mašince
 • Čtení knihy:  Zvířátka na statku

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Nácvik hudebně pohybové hry „ Myška tanečnice"
 • Nácvik písně „Přiletěla vrána"

 

Zvířátka usínají

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povídáme si o zvířátkách v lese
 • Povídáme si o přicházející zimě, počasí, změnách v přírodě

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Napodobování zvuků zvířátek

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Vybarvování - lesní zvířátka
 • Výroba veverky

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Cviky s cihličkami
 • Hry s balónkem

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Čtení knihy: Kamarádi zvířátka
 • Čtení knihy:  Pohádky se zvířátky

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Pohybová hra: Leze medvěd do pece
 • Nácvik písně: Přiletěla vrána

 

SLUNÍČKA

Tematické části:

 • Máme rádi hnědou
  • Básnička s pohybem: ,,Brambora“
  • Výtvarná výchova: Bramborová razítka
  • Hra na orientaci pravé a levé strany pomocí náramků
  • Písnička: Lupínek
 • Zvířata usínají
  • Výtvarná výchova: Společná práce dětí – Medvěd v pelechu
  • Pohybová chvilka: Skok přes překážku (Hra na zajíčky)
  • Čteme si pohádku: Tři medvědi
   • Převyprávíme si děj pohádky
   • Porovnání velikostí medvědů
   • Základy slušného chování
 • Kaštany, žaludy, bukvice
  • Výrobky z přírodnin a kaštanů
  • Chodíme na procházky do přírody
   • rozvíjíme ohleduplnost k obyvatelům lesa v chráněném území Prosecké skály
   • poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku a zejména v lese
  • Učíme se rozeznávat plody stromů – přiřazujeme jednotlivé plody ke stromům
  • Porovnávání velikostí
   • Listy, knížky – od nejmenšího po největší
 • Promítání podzimní pohádky: O Dubínkovi

 

 

BERUŠKY

Tematické části

 

 1. Zvířata usínají
 • Poznáváme zvířata, která žijí v lese.
 • Stavíme pro ně domečky z jehličí, větviček - vytváření empatie a lásky ke zvířatům.
 • Pozorujeme přírodu v lese - rozlišujeme stromy, rostliny, vnímáme klidnou atmosféru, vůni a zvuky lesa.
 • Při vytváření výrobků využíváme přírodních materiálů.
 • Chodíme na procházky do přírody, rozvíjíme ohleduplnost k obyvatelům lesa v chráněném území Prosecké skály.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku a zejména v lese.
 • Učíme se rozeznávat plody stromů – přiřazujeme jednotlivé plody ke stromům
 1. Máme rádi hnědou - lesní barvy
 1. Kaštany, žaludy, bukvice

I. Zvířata usínají, II. Máme rádi hnědou

1. 11. – 15. 11.

II. Máme rádi hnědou, III. Kaštany, žaludy, bukvice

16. 11. – 30. 11.

KOMUNITNÍ KRUH

KOMUNITNÍ KRUH

 • OPAKOVÁNÍ: Kde bydlím?
 • Jak se dnes cítím
 • Co jsem dělal – včera, o víkendu
 • Jaký je dnes den, měsíc, období a počasí?      -> Jak se příroda mění?
 • Jaká zvířata žijí v lese?
 • Jak vypadají stopy lesních zvířátek?

Srnec – srnka – srneček, jelen – laň – koloušek aj.

 • Jak se dnes cítím – emoce.
 • Co jsem dělal – včera, o víkendu
 • Jaký je dnes den, měsíc, období a počasí
 • Jaké známe stromy? Jaké stromy rostou v lese?
 • Jak se v lese chováme? A proč?
 • Poznáš jaký plod patří k určitému stromu?

PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST

PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST

 • Matematické představy o číslech do 10
 • Posloupnost – skládáme listy dle předlohy, dodržujeme posloupnost.
 • Počítáme s kaštany – propojení čísla s počtem.
 • Orientace v prostoru – nahoře/dole/vpravo/vlevo -> popis obrázku, cvičení s plyšákem, opakování písně OUKY,KOUKY.
 • Matematické představy o číslech do 10
 • Zraková diferenciace – pracovní listy na podzimní téma.
 • Sluchová diferenciace – dělení slov na slabiky a počítání slabik
 • Opakování pojmů vpravo/vlevo/nahoře/dole – píseň s pohybem OUKY, KOUKY
 • Hledání určitého počtu předmětů na obrázku.
 • Matematické představy o číslech do 10
 • Zraková diferenciace – pracovní listy na podzimní téma.
 • Sluchová diferenciace – dělení slov na slabiky a počítání slabik
 • Opakování pojmů vpravo/vlevo/nahoře/dole – píseň s pohybem OUKY, KOUKY
 • Hledání určitého počtu předmětů na obrázku.

PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 

 • Říkadla k pohybovým aktivitám
 • Čtenářský deník – čteme společně – porozumění textu, převyprávění příběhu, nakreslení obrázku z příběhu – O HAJNÉM ROBÁTKOVI A JELENU VĚTRNÍKOVI
 • Společné čtení obrázkových příběhů – dítě doplňuje text pojmenováním obrázku.
 • Sluchové vnímání – analýza a syntéza slov – slabikování a vytleskávání slabik, určování prvního písmene (kouzelný box s písmeny), vyhledávání obrázků na stejnou hlásku, rýmování
 • Popisujeme obrázky s podzimní tématikou.
 • Seznamujeme se s odbornými knihami o lese, lesních zvířatech.

PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST

PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST

 • Pozorujeme přírodu, jak se mění - Podzim
 • Každý den sledujeme počasí a učíme se ho pojmenovat a přiřadit k obrázku.
 • Sbíráme přírodniny/plodiny – kaštany, barevné listy.
 • Seznamujeme se s dalšími plodinami, které můžeme najít v lese – bukvice, žaludy, jeřabiny aj.
 • Poznáváme zvířátka, učíme se jak vypadají.
 • Přiřazujeme zvířátkům stopy, učíme se trio jelen – laň – koloušek aj.
 • Pozorujeme příchod podzimu – učíme se pojmenovat změnu přírody.
 • Jaké počasí je potřeba k pouštění draka?
 • Poznáváme stromy a učíme se přiřadit plodiny.
 • Poznáváme povolání myslivce a hajného.
 • Učíme se, jak se máme chovat v lese.
 • Pozorujeme příchod podzimu – učíme se pojmenovat změnu přírody.
 • Jaké počasí je potřeba k pouštění draka?
 • Poznáváme stromy a učíme se přiřadit plodiny.
 • Poznáváme povolání myslivce a hajného.
 • Učíme se, jak se máme chovat v lese.
 • Pozorujeme příchod podzimu – učíme se pojmenovat změnu přírody.

SOCIÁLNÍ GRAMOTNOST

 • Pomocí dramatizace se dále rozvíjí vnější a vnitřní emoce, fantazie a děti se učí zvládat trému a vystupovat před obecenstvem.

POHYBOVÉ A HUDEBNÍ ČINNOSTI

POHYBOVÉ A HUDEBNÍ ČINNOSTI

 • Pohybové hry – sochy, barevná auta,
 • Rozvoj hrubé motoriky - Opičí dráha
 • Cvičení – napodobování pohybového vzoru
 • Relaxace
 • Píseň – Jaro, léto, podzim, zima, Ježek
 • Básničky spojené s pohybem – Tancovaly veverky
 • Dechová cvičení (rozezpívání) - foukání
 • Rozvoj hrubé motoriky - napodobování pohybového vzoru, reakce na hudbu
 • Sluchové vnímání – poznej kde se nacházíš – les, město, u řeky aj.
 • Vytleskávání a opakování rytmu
 • Chůze do rytmu hudebního nástroje
 • Píseň: Ouky, kouky, Listopad
 • Rozezpívání – napodobujeme zvířátka
 • Básnička – lesní zvířátka
 • Rozvoj hrubé motoriky - napodobování pohybového vzoru, reakce na hudbu
 • Sluchové vnímání – poznej kde se nacházíš – les, město, u řeky aj.
 • Vytleskávání a opakování rytmu
 • Chůze do rytmu hudebního nástroje
 • Píseň: Ouky, kouky, Listopad
 • Rozezpívání – napodobujeme zvířátka
 • Básnička – lesní zvířátka

VÝTVARNÁ CHVILKA

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Malujeme les – práce se štětcem a temperou + otisk prstu
 • Navlékání přírodnin na provázek – tvoření závěsu

 • Tvoříme zvířátka z kaštanů
 • Vyrábíme lišky

+ Grafomotorická cvičení na rozvoj pohybu ruky – správné držení tužky - básnička, uvolnění ruky – básnička, pracovní listy, interaktivní tabule, box s moukou

+ Svátek sv. Martina

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |