ZÁŘÍ

 

ZELENÁ TŘÍDA - JESLE

 

Začíná rok s našimi zvířátky

1. týden od 01.09. do 04.09.

2. týden od 07.09. do 11.09.

 

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Přivítáme nové kamarády a společně se seznámíme
 • Poznáváme sebe i ostatní osoby ve svém okolí

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Rozvoj jazykových dovedností (vnímání, porozumění, vyjadřování, výslovnost)

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Sluníčko
 • Trhání a lepení papírků na šablonu motýlka

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Hra s míčem
 • Jízda na odrážedlech

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Sloník Bětka
 • Špalíček pohádek

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Karkulka, Leze medvěd do pece
 • Nácvik písně „Holka modrooká" s použitím hudebních nástrojů

 

Moje rodina

3. týden od 14.9. do 18.9.

4. týden od 21.9. do 30.9.

 

 

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povíme si o tom kdo s námi žije ve stejné domácnosti
 • Povídáme si o tom kdo patří do naší rodiny

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Trénink výdechového proudu - dýchání do dlaně

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Malování po velké ploše papíru
 • Vybarvování zvířátek

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Rozhýbání celého těla
 • Cvičení na lavičce

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Rodina: ze všeho mám nejraději, když se táta s mámou smějí, mám je rád a oni mě, patříme si vzájemně
 • Zvířata

HUDEBNÍ CHVILKA

 • „Pec nám spadla" s použitím hudebních nástrojů
 • „Skákal pes" s použitím hudebních nástrojů

 

 

 

ŽLUTÁ TŘÍDA - SLUNÍČKA

 

Tematické části:

 

1. 9.  - 15. 9.

Rodina – Povídáme si o tom, kdo jsou naši rodiče, sourozenci, prarodiče. Učíme se chápat moje místo v rodině, ale i ve školce. Seznamujeme se s denním rozvrhem a pravidly ve školce. Poznáváme kamarády a „tety“ a učíme se spolu hezky a efektivně komunikovat.

15. 9. - 30. 9.

Poznáváme zvířata – Seznamujeme se zvířátky. Jaká zvířátka známe a kde žijí?  Rozlišujeme zvířátka, která žijí jak u nás, tak v cizích zemích. Poznáváme vodní živočichy, povídáme si, čím se liší od jiných. Třídíme je na ty, kteří žijí v oceánech a kteří v rybnících. Jejich přirozené prostředí si prohlížíme v encyklopediích a dokumentech, ukazujeme si, čím se živí apod.

 

 

Logopedická

prevence

Správná výslovnost

Popis děje

Napodobujeme

zvuky zvířat

Dechová cvičení

Matematická

představivost

Rozdělování zvířat

do skupin

Kolik máme prstů

 

Počítání do pěti

 

Určování základních

geometrických tvarů

Výtvarná

chvilka

Modelování

Kolektivní obrázek:

Rodina

Zvířata

Pracovní listy

Literární a dramatická chvilka

Četba pohádek

Báseň:

Počítání do pěti

Námětová hra:

Cestujeme za

exotickými zvířaty

Báseň:

Slepičko má

Pohybová

chvilka

Relaxační cvičení

Písničky s pohybem

Napodobování

pohybů zvířátek

Opičí dráha

Hudební

chvilka

Kde ti velcí slonové

pochodují

Svátek zvířat

Krávy, krávy

Měl jsem myšku tanečnici

 

 

POČÍTÁNÍ DO PĚTI

To jsou moje prsty,

Schovám já je v hrsti.

Jedna, dva, tři, čtyři, pět,

Spočítám je hned!

VEVERKA

Veverka čiperka,

sedí ve svém kožíšku.

Ráda má jadérka

z ořechů a oříšků.

 

Skoč veverko, skoč!

S námi se tu toč!

 

Skoč jen skoč,

skoč jen skoč,

s námi se tu toč!

 

MYJI SI RUCE

To jsou ruce,

To jsou dlaně,

mýdlo s vodou patří na ně.

A po mýdlu dobré jídlo

A po jídle zase mýdlo.

 

SLEPIČKA

Slepičko má,

Ty jsi hodná.

Já ti dám zrníčko,

Ty mně dáš vajíčko.

Slepičko má,

ty jsi hodná!

 

 

 

ČERVENÁ TŘÍDA - BERUŠKY


Tematické části

 

1. Začíná rok s našimi zvířátky - Přivítáme nové kamarády a společně se seznámíme. Povíme si o denním rozvrhu školky, stanovíme si společně pravidla. Poznáváme sami sebe i ostatní osoby ve svém okolí, zjišťujeme, co máme rádi, co se nám líbí a co naopak. Učíme se představit ostatním, kolik je nám let, kde bydlíme atd. Vnímáme rozdíly, že každý člověk je jiný.

2. Moje rodina – Povídáme si o tom, kam patříme, kdo s námi žije ve stejném domácnosti, kdo patří mezi naše nejbližší (užší rodina) a další příbuzné (širší rodina), děti se orientují v příbuzenských vztazích, učí se vzájemné pomoci a vcítění se do ostatních.

 

 

Předmatematická

gramotnost

 • Matematické představy do 10 až 20 dle schopností dětí
 • Určování počtu, určování více - méně
 • Porovnávání – co je malé, větší, nejmenší

Předčtenářskáská

gramotnost

 • Říkadla využívaná během cvičení a ostatních aktivit
 • Práce s knihou, pojmenování obrázků a dějů, vyhledávání v knize dle zadání
 • Sluchové vnímání – analýza x syntéza slov, určování prvního písmene

Sociální

gramotnost

 • Poznáváme nové kamarády a máme je rádi
 • Sžíváme se s novou skupinou dětí a novým režimem ve třídě
 • Tvoříme si společně pravidla a režim ve třídě

Přírodovědná

gramotnost

 • Pozorujeme, jak se příroda kolem nás pomalu mění
 • Sledujeme každý den počasí, učíme se ho pojmenovat

Pohybové

a

hudební činnosti

 • Překonávání přirozených překážek při pobytu venku (obrubníky, nerovnosti, prolézačky)
 • Válíme sudy, učíme se ovládat své tělo
 • celkový rozvoj hrubé motoriky- napodobování pohybového vzoru, reakce na hudbu
 • zpěv písně ,,Krávy, krávy" doprovázíme nápodobou pohybu jednotlivých zvířat

 

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |