ČERVENEC A SRPEN

 

ZELENÁ TŘÍDA - JESLE

 

1. Máme rádi pohádky

2. Těšíme se na nová dobrodružství

 

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povídáme si o letních radovánkách, cestování a prázdninách
 • Léto plné zábavy

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Opakování známých říkadel - snaha o správnou výslovnost, klademe důraz na melodické prky
 • Napodobování různých zvuků

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Omalovánky
 • Práce s modelínou

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Říkanka: Brouček, Ručičky
 • Hra s vodou - bazén (přelévání, kropení, koupání)

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Prohlížení knížek, četba na přání dětí
 • Učíme se správně zacházet s knihou

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Leze medvěd do pece, Šla Nanynka do zelí
 • Běží liška

 

ŽLUTÁ TŘÍDA - SLUNÍČKA

 

Tematické části:

 

Červenec

Máme rádi pohádky – Vyprávíme si pohádky a poznáváme nové příběhy i postavy. Malujeme svého oblíbeného pohádkového hrdinu.  Rozlišujeme zlo a dobro. Pěstujeme mravní cítění. Učíme se vyprávět pohádku. Společně se vydáváme na cestu kolem světa. Seznamujeme se s tím, že se lidé v různých částech světa liší a že v každé zemi se žije trochu jinak. Povídáme si o tom, v čem tyto rozdíly jsou.

 

Srpen

Těšíme se na nová dobrodružství – Loučíme se s kamarády a těšíme se na nové. Povídáme si o tom, jaká máme očekávání do dalšího roku.

 

Logopedická

prevence

Básneň:

Sluníčko

Poslech

a poznávání

cizích jazyků

Nácvik básně: Velryba

Čtení pohádek:

Maková panenka

Matematická

představivost

Třídění odpadu

Rozvoj prostorové orientace

Interaktivní tabule

Časová posloupnost

Výtvarná

chvilka

Výzdoba školky vlastními výrobky

Kolektivní obrázek:

prázdniny

Práce s modelínou

Moře

Literární a dramatická chvilka

Převyprávění

a dramatizace příběhu

Píseň:

Velbloud

 

Námětová hra:

Jedeme na prázdniny

Prohlížíme mapy

a encyklopedie

Pohybová

chvilka

Cvičení s kroužky

Překážková dráha

Pohybová hra:

Rybičky rybáři jedou

Tancujeme

na hudbu:

Citronky

Hudební

chvilka

Svátek zvířat

Žofka

Zahradník

Mek, mek medů

 

 

 

ČERVENÁ TŘÍDA - BERUŠKY


Tematické části

 

Červenec

1. Máme rádi pohádky – Vyprávíme si pohádky a poznáváme nové příběhy i postavy. Malujeme svého oblíbeného pohádkového hrdinu.  Rozlišujeme zlo a dobro. Pěstujeme mravní cítění. Učíme se vyprávět pohádku. Společně se vydáváme na cestu kolem světa. Seznamujeme se s tím, že se lidé v různých částech světa liší a že v každé zemi se žije trochu jinak. Povídáme si o tom, v čem tyto rozdíly jsou.

 

Srpen

2. Těšíme se na nová dobrodružství – Loučíme se s kamarády a těšíme se na nové. Povídáme si o tom jaká máme očekávání do dalšího roku.

 

Charakteristika

Hlavním cílem prázdninového bloku je vytvářet u dětí touhu po poznání. Děti budou rozvíjet multikulturní cítění a globální vnímání světa. Naučí se poznávat a tolerovat rozdíly mezi lidmi různých kultur. Získají povědomí o místě, kde žijí.

Pomocí pohádkových příběhů si vytvoří povědomí o morálních hodnotách mezi lidmi, budou schopni rozlišovat mezi zlem a dobrem. S pohádkovými postavami se u dětí bude rovněž rozvíjet neverbální komunikace, budou se více zaměřovat na mimiku, gestiku, haptiku apod.

 

 

Předmatematická

gramotnost

 • Upevňování vnímání číselné řady 1-10, 1-20.
 • Opakování geometrických tvarů
 • Procvičování počtů – kolik – tolik , vizuální paměť, odhad

Předčtenářskáská gramotnost

 • Četby pohádek – rozbory příběhů
 • dobro x zlo – v pohádkách i v našem světě
 • dějová posloupnost – rozvoj samostatného vyjadřování
 • pohádky a příběhy jiných kultur – cestování během prázdnin

Sociální gramotnost

 • Bezpečnost při cestování o prázdninách – námětové hry, obrázkové karty- přiřazování
 • Bezpečnost při sportech a aktivitách nejen na dovolených – rozhovory s dětmi
 • Vnímání rozolišných kultur při návštěvách cizích zemí, sociální cítění – rozhovory s dětmi a ukázky obrázků, videí

 

Přírodovědná gramotnost

 • Vnímání krajiny a přírody u nás a v cizích zemích během dovolné – rozhovory na toto téma – co má naše země a co naopak můžeme vidt v jiných zemích
 • Ohleduplnost k životnímu prostředí – jak se chovámě během pobytu v přírodě, během kempování atd – tématické a námětové hry

Pohybové a hudební činnosti

 • Letní písničky a říkany
 • Pohybové hry venku – skákání přes švihadlo, přes gumu, hry s míči
 • Vodní hrátky na zahrádce

 

 

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |