KROUŽKY

školní rok 2016/2017 - II. pololetí


  • ANGLICKÝ JAZYK – pro děti od 3 let

Výuka angličtiny zábavnou formou. Kurzy probíhají ve spolupráci s jazykovou školou Rybička, pod vedením zkušené lektorky. Vaše děti se učí anglicky první slovíčka hrou, písničkami, říkankami a pohádkami, které znají i z českého jazyka. Součástí ceny kurzu je i kompletní výukový materiál.

Termín konání kurzu: PONDĚLÍ 10:00 – 11:30

Cena kurzu : 3.000,-Kč                Počet lekcí: 15               Délka lekce: 2 x 45 minut

 

  • TANEČKY – pro děti od 2 let

Lekce jsou zahájeny zahřátím. Následuje rozcvička, během které děti důkladně procvičí svalové partie a osvojí zvyk se před každým delším pohybem rozhýbat. Po rozcvičce navazujeme výukou krátké sestavičky, která je po malých částech opakována do doby, než jsou děti schopné ji za asistence lektorky předvést v celku. Lekce jsou prokládány tanečně pohybovými hrami. V závěru lekce vždy opakujeme kratičkou sestavu a nakonec, před samotným protažením, za odměnu hrajeme dětmi zvolenou taneční hru.

Termín konání kurzu: PONDĚLÍ 15:00 – 16:00

Cena kurzu při počtu pro 5 - 7 přihlášených dětí: 1.500,- Kč / dítě

Cena kurzu při počtu pro 8 - 10 přihlášených dětí: 1.350,- Kč / dítě

Počet lekcí: 15              Délka lekce: 60 minut/1 x týdně              Minimální počet dětí: 5 dětí

 

  • MOJE ZVÍŘÁTKO – pro děti od 2 let

Každý týden se děti seznámí s jiným domácím či exotickým zvířátkem. Cílem lekcí je především hlubší seznámení se světem zvířat a pochopení jejich potřeb. Děti se učí, jak o jednotlivá zvířátka pečovat a jak se k nim chovat. Přítomností zvířete po celou hodinu jsou děti motivované se o něm učit. Hravou formou pomocí různých her, hádanek, obrázků a činností, které jsou prokládány různými typy aktivit se zvířátkem, děti společně objevují, co zvířátko potřebuje ke svému životu. Celou lekcí děti provází školený lektor často doprovázený majitelem konkrétního zvířátka, který se s dětmi podělí o zajímavosti. V praxi kroužek vypadá tak, že děti venčí pejska, mění piliny morčátku, krmí kočku, čistí akvárium či krmi kozlíka apod.

Termín konání kurzu: ÚTERÝ 15:00 – 16:00

Cena kurzu při počtu pro 4 - 7 přihlášených dětí: 2.250,- Kč / dítě

Cena kurzu při počtu pro 8 - 9 přihlášených dětí: 1.900,- Kč / dítě

Cena kurzu při počtu pro 10 - 15 přihlášených dětí: 1.500,- Kč / dítě

Počet lekcí: 15           Délka lekce: 60 minut/1 x týdně              Minimální počet dětí: 4 děti

 

  • MALÝ KUTIL - pro děti od 3 let

Děti si osvojí základní dovednosti a rozvíjí jemnou motoriku důležitou nejen pro předškoláky. Kroužek podněcuje trpělivost a schopnost koncentrace nezbytnou pro práci s nářadím. Děti získávají zručnost a návyky v práci s nástroji od úplných základů až po složitější kutilské činnosti. Vyzkoušejí si práci s širokou škálou pomůcek a materiálů (pilky, kladiva, šroubováky, dláta, špachtle), ale i nejrůznější materiály (dřevo, gumu, látku, plech, dlaždice, plast, sádru či písek). Veškeré vybavení úměrné jejich věku je dětem zapůjčeno. Po každé hodině si děti výrobky odnesou a mohou se tak z nich těšit i doma.

Termín konání kurzu: ÚTERÝ 16:00 – 17:00

Cena kurzu při počtu pro 5 - 7 přihlášených dětí: 1.950,- Kč / dítě

Cena kurzu při počtu pro 8 - 10 přihlášených dětí: 1.800,- Kč / dítě

Počet lekcí: 15             Délka lekce: 60 minut/1 x týdně             Minimální počet dětí: 5 dětí

 

  • KERAMIKA – pro děti od 2,5 let

Při keramice děti rozvíjí jemnou motoriku, kreativní myšlení a získávají zručnost. Děti si v průběhu kurzu vyzkoušejí základní techniky a principy práce s keramickou hlínou a speciálními barvami. Veškeré potřebné pomůcky jako keramickou hlínu, barvy, nástroje a v neposlední řadě keramickou pec pro výpal mají děti k dispozici a na kroužek tak nic nepotřebují. Vlastnoruční výrobky si děti odnesou domů.

Termín konání kurzu: STŘEDA 15:00 – 16:00

Cena kurzu při počtu pro 5 - 7 přihlášených dětí: 1.950,- Kč / dítě

Cena kurzu při počtu pro 8 - 10 přihlášených dětí: 1.800,- Kč / dítě

Počet lekcí: 15             Délka lekce: 60 minut/1 x týdně                Minimální počet dětí: 5 dětí

 

  • SPORTOVNÍ AKADEMIE SUPERHRDINŮ – pro děti od 2,5 let

Plněním úkolů v jednotlivých lekcích se děti postupně stávají oblíbeným Superhrdinou. Splněním každého úkolu získají razítko do své „Karty Superhrdiny“. Po dosažení určitého počtu razítek obdrží náramek odpovídající etapě v proškolení na Superhrdinu. Lekce se skládá z různých pohybových her a činností úměrných věku dětí. Lektor dbá na správné provádění jednotlivých cvičení a zajištění bezpečnosti dětí. Nejdůležitějším prvkem jsou základní lokomoční dovednosti jako běh, skok, házení či lezení - vše nutné k rozvoji a zajištění správného tělesného vývoje dětí.

 

Termín konání kurzu: STŘEDA 16:00 – 17:00

Cena kurzu při počtu pro 5 - 7 přihlášených dětí: 1.500,- Kč / dítě

Cena kurzu při počtu pro 8 - 10 přihlášených dětí: 1.350,- Kč / dítě

 

Počet lekcí: 15             Délka lekce: 60 minut/1 x týdně               Minimální počet dětí: 5 dětí

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |