MARKÉTA HANZLÍKOVÁ

Provozní vedoucí MŠ Na Vyhlídce

 

Vzdělání:

Střední odborná škola,  obor:  vnitřní obchod

Praxe:

SB Property Services, a.s. – property manager: organizační zajištění chodu provozoven

Mladá fronta, a.s. – obrazový redaktor

ATA (zastoupení AGFA) - administrativa

Kurzy:

Certifikovaný kurz - Profesionální chůva

Kurz první pomoci

Kurz - "Harmonie těla a mysli" (Dr. Tomáš Rychnovský Ph.D., Mgr. Milan Studnička)

Certifikovaný kurz – „A co tělo, co by chtělo“ (MUDr. Mgr. Raddvan Bahbouch Ph.D.)

Zájmy:

děti, rodina, rozvoj dětí, kolektivní činnosti, turistika, cyklistika, lyžování, plavání, četba a vše co dělá pohoduJ

 

 

TEREZA HAMHALTEROVÁ

Pedagog 


Vzdělání:

Střední pedagocká škola Prachatice

JAMU - obor: Dramatická výchova (3 roky)

Praxe:

- Školička Seznámek (3 roky)

- lektorka na letních táborech

- lektorka dramatického a tanečního kroužku

Odborné znalosti a kurzy:

- čtenářská gramotnost pro mateřské školy

- plavecký a záchranářský kurz

Zájmy:

- divadlo, hudba, četba, hra na flétnu, kytaru a klavír

 

ŠEBKOVÁ Anna

Zdravotní sestra

Vzdělání:

SZŠ – obor dětská sestra

Nástavbové studium – obor Výchovná péče pro děti ve věku 1 – 3 roky

Kurz: Bazální stimulace I., II.

Praxe:

Dlouholetá práce v péči o děti ve věku 0 – 3 roky v zařízení:

Dětský domov Praha 4 – Alšovy sady

Dětský domov Praha 2 – Říčanská

Dětský domov Stránčice

Víceletá práce v Domově pro osoby se zdravotním postižením

Zájmy:

Sokol – dlouholetá cvičitelka nejmladšího žactva, plavání, turistika, četba, kultura

 

 

Ivana Srbová

Chůva

Vzdělání:

Střední odborná škola spojů

Praxe:

Mzdová a personální účetní pro společnosti Česká televize, Saturn, Achát, Voll

Lektorka na letních dětských táborech

Chůva Školička Nikolajka

Kurzy:

účetnictví , agentura Prekos, Praha 4, číslo pověření MŠMT v ČR 15 152/91-34

profesní kvalifikace kurz chůva do zahájení povinné školní docházky MPSV 69-017-M

Zájmy:

děti, rodina, aqua aerobic, četba, kultura

 

Janeček Krištof

Chůva

 

Vzdělání:

Židovské gymnázium Lauderovy školy

Kurzy:

Certifikovaný kurz – profesionální chůva

Praxe:

učitel ve Školičce U Draka

Lektor na mezinárodním židovském táboře

Zájmy:

Historie, jízda na kole, četba, poslech hudby

 

Voráčková Nikola

Vzdělání:

SOŠ a SOU Kladno –obor: obchodních

Studium posledního ročníku SPgŠ Beroun – obor: předškolní a mimoškolní pedagogika

Praxe:

Chůva v rodině

Lektorka kroužků

Zájmy:

Hudba, zpěv, volejbal, sport

 

PAVLA FRASSOVÁ

Asistent pedagoga

 

Vzdělání:

Konzervatoř v Teplicích - obor sólový zpěv a pedagogické vzdělávání

Pedagogická fakulta  UJEP  v Ústí nad Labem - obor ČJ - HV SŠ

Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem - obor Popularizace hudby a organizace hudebního života

Univerzita Nové doby v Praze - institut integrálních studií zaměřený na tělesné zdraví, emocionální vyrovnanost a prohloubení myšlení

Profesní aktivity a praxe:

Školička Čertův vršek - zastupující pedagog

Školička Na Vyhlídce - asistentka pedagoga, zastupující pedagog

Školička MH a Hudební kurzy MH music - manažerka, lektorka zpěvu a kurzu Chytré hlavičky

SZŠ Cesta k úspěchu - třídní učitelka předškoláků, 1.- 2. třídy a učitelka sólového, sborového zpěvu a herectví

Vedoucí pěveckého oddělení na ZUŠ v Jirkově - výuka sólového a sborového zpěvu a hudební teorie

Členka pěveckých těles: Pražský filharmonický sbor, Martinů Voices, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení a komorní smíšený sbor Ventilky

Odborné znalosti a kurzy:

Vzdělávací spolek uměleckých řemesel v Praze - paličkovaná krajka, frivolitky

Muzikoterapeutická asociace ČR – kurz Kreativní muzikoterapie a Hlas v muzikoterapii

Mezinárodní pěvecké a pedagogické kurzy v Praze, Brně a Liberci pro MŠ, ZŠ a SŠ

Zájmy:

Doučování dětí a dospělých

Sólový a sborový zpěv

Sport - rafting, bojová umění, Čchi kung

Západní a Tradiční čínská astrologie/medicína

Kreativní činnosti (ruční práce, výtvarná tvorba a práce s netradičními materiály)

 

JITKA HOVORKOVÁ

Pedagog - tč. na mateřské dovolené

Vzdělání:

Střední odborná škola pedagogická

Gymnázium a VOŠ v Karlových Varech - obor: předškolní a mimoškolní pedagogika

Kurzy a školení:

- Kurz českého znakového jazyka pro pokročilé

- Kurz první pomoci u dětí

- Hudební kurzy

- Kurz cvičitele plavání

- Kurz Obohacení výuky formou kvízů, hádanek a logických úloh na ZŠ a SŠ

Praxe:

- Učitelka v mateřských školách

- Asistentka v dětském domově

- Oddílový vedoucí na příměstském i pobytovém táboře

- Hlídání a doučování dětí

- Vychovatelka v družině základní školy

Zájmy:

děti, kreativní činnosti, plavání, kolečkové brusle, balet, společenské a kolektivní míčové hry

 

 

KATEŘINA DOKSANSKÁ

Hospodářka školky

 

 

Vzdělání:

SOU obchodu a služeb

Praxe:

Vedoucí ve stravovacím zařízení

Příprava studené i teplé kuchyně

Zájmy:

Rodina, vaření, zahrada, květiny, letní sporty, četba, plavání, zvířata (psi, koně), domácí práce, děti, hudba, adrenalinové sporty

 

 

 


 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |