ZÁŘÍ 2016

„HURVÍNEK A KAMARÁDI“

 

1. týden od 1.9. do 9.9.

2. týden od 12.9.do 16.9.

 

Abeceda slušného chování

 

KOMUNIKAČNÍ KRUH

Na začátku září se přivítáme se všemi kamarády, které jsme o prázdninách neviděly a s novými dětmi, které do Školičky  přijdou. Kromě dětí k nám do školky v září přijdou i noví kamarádi – Spejbl, Hurvínek, Bábinka a Mánička s Žerikem. Ukážeme jim naši školku a spolu s nimi si zopakujeme, jak se ve školce chováme a jak takový den ve školce vypadá. Společně s dětmi tak vytváříme pravidla chování, kterými se budeme ve školce řídit. Učíme se, jak se k sobě máme navzájem chovat, rozvíjíme u dětí empatii a chuť pomáhat ostatním kamarádům. Poznáváme základní pravidla slušného chování, učíme se, jakým způsobem o něco požádat, jak se chovat k ostatním dětem, jak vyřešit neshodu při hře apod. Představíme si novou knihu, kterou nám naši noví kamarádi přinesli a budeme naslouchat příběhům v ní.

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Dechová a oromotorická cvičení- střídání dýchání nosem a ústy, cvičíme zvuk listy šustí,- ššššššš, včely,- bzzzzzz, vítr fouká- fíííííí
 • Rozvoj řečových schopností – představení se navzájem, důraz na gramatickou rovinu řeči a melodické prvky

 

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Obraz Hurvínka- vybarvování
 • Naše školka- dolepování

 

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • seznámení s knihou  Hurvínkův rok- vyprávění si nad obrázky
 • nácvik říkadla "Malý brouček"

 

POHYBOVÁ CHVILKA

 • motivované cvičení -zvířátka
 • nácvik chůze a běhu

 

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Nácvik  hudebně pohybových her - děšťové kapičky
 • Nácvik hudebně pohybové hry-Ťuká ťuká děštík

 

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK

 • Čtení z knihy Hurvínkův rok

 

 

3. týden od 19.9. do 23.9.

4. týden od 26.9. do 30. 9.

 

Sklízíme plody podzimu

 

KOMUNIKAČNÍ KRUH

V druhé polovině září si budeme povídat o změnách počasí, rozloučíme se s létem a přivítáme podzim. Nahlédneme do tajů přírody, co si pro nás s podzimem přichystala. Naučíme se rozlišovat ovoce od zeleniny, listnaté stromy od jehličnanů a kaštany od žaludů. Budeme vzájemně poznávát sebe i věci okolo nás. Pomocí přírodnin, které nasbíráme v okolí, budeme vytvářet plastické mandaly a obrazce podle fantazie dětí.

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Procvičování sykavek

 

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Malování – jablko, hruška
 • Velká houba naší třídy
 • Malování+ dolepování muchomůrka hříbek

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Nácvik, říkadla- To jsou prsty to jsou dlaně...

 

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Střídání chůze a běh
 • Nácvik chůze ve dvojicích

 

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Nácvik, hudebně pohybové hry – Muchomůrky
 • Nácvik hudebně pohybové hry Veverky

 

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK

 • Čtení z knihy Hurvínkův rok

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |