PRÁZDNINY 2016-17

TÉMA: Cestujeme

Datum tématu: 10.7.- 1.9.2017

 

Příroda

 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Lidé a technika

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Vesmír a svět kolem nás

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

Cíl:

 • Poznávání okolí
 • Seznamujeme se s památkami a přírodními úkazy
 • Seznamujeme se s Českou republikou a se světem

Charakteristika tématu:

S dětmi si povídáme o místech, která jsme o prázdninách navštívili a která ještě navštívíme. Děti nám nosí fotografie, ke kterým nám vypráví, co na dovolené zažili a co se jim líbilo. Chodíme na procházky do okolí, cestujeme hromadnou dopravou i na vzdálenější zajímavá místa. Pořádáme výlety na zajímavé akce a výstavy.

Kontaktní kruh:

Čerpáme z poznatků dětí a snažíme se doplňovat jejich informace.

 • Kde jste byli na dovolené/ Kam pojedete na dovolenou?
 • Co bylo v místě dovolené jiné, než je u nás?
 • S kým jsi byl na dovolené/ s kým budeš na dovolené?

Výtvarná chvilka:

 • Malování tělem venku
 • Výroba společného obrazu světa
 • Výroba dopravního prostředku, kterým cestuji na dovolenou

Tělovýchovná chvilka:

 • Opičí dráha
 • Tanec slunci
 • Orientační běh
 • Dopravní rozcvička

 

Hudební chvilka:

 • Pokračujeme v učení lidových písní
  • Žádnej neví, co jsou Domažlice
  • Šli panenky silnicí
  • Na tom pražským mostě
  • Kudy kudy kudy cestčka
 • Logopedická prevence prostřednictvím zpěvu a hudebních rozcviček

Čtenářská pregramotnost:

 • Čtení pohádky „Z Myšákova na jih a zase zpátky“
  • převyprávění příběhu podle ilustrací v knize
  • dramatizace příběhu
 • Skládání děje klasických pohádek
 • Pracovní listy k příběhu
 • Básničky

VÝLET

Děti šly na výlet. Víte, co dělaly?
Na louce u lesa vesele zpívaly.
Po louce běhaly, honily motýly,
velký jim uletěl, malého chytily.

NA PLOVÁRNĚ

(Jiří žáček)

Pozor, pozor!

Velká módní přehlídka!

Plavky všeho druhu,

nejnovější střihy.

Holky, pozor na tváře i na lýtka!

Sluníčko vám na ně

vymaluje pihy.

Matematická představivost:

 • Porovnávání a poměřování vzdáleností
 • Orientace v prostoru a na mapě
 • Třídění
  • zvířat (které žijí u nás a které vidíme pouze v ZOO)
  • kamenů (podle barvy, velikosti,…)

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |