POZNÁVÁME SVĚT S PROTONEM

 

Lidské tělo

Datum tématu: 13.1.- 7.2.2020

 

Souvislost s RVP PV a s integrovanými bloky ŠVP

 

Příroda

 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

Lidé a technika

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 

CílL:

 • Umět ukázat a pojmenovat části lidského tělo
 • Naučení se správné životosprávě
 • Osvojení hygienických návyků

Kontaktní kruh:

S dětmi si ukazujeme a popisujeme jednotlivé části lidského těla, povídáme si i o vnitřních orgánech, k čemu nám slouží. Také zjišťujeme, co je pro naše tělo zdravé a co nezdravé. Povídáme si také o nemocích a jak máme správně dodržovat hygienu (mytí rukou, smrkání do kapesníku, při kašli dávat ruku před pusu,…)

Zjišťujeme od dětí:

 • Jak se jmenují části lidského těla
 • Které jídlo je pro naše tělo zdravé a které nezdravé
 • Jak se cítíme, když jsme nemocní
 • Jak máme předcházet nemocem

Výtvarná chvilka:

 • Výroba lidského těla s orgány
 • Modelujeme pusu z modelíny

Tělovýchovná chvilka:

 • Hudebně pohybové chvilky
 • Chodíme s dětmi do okolí na procházky
 • Zlatá brána
 • Opičí dráha

Hudební chvilka:

 • Písnička s pohybem Hlava, ramena, palce
 • Polámal se mraveneček
 • Logopedická prevence pomocí hudebních cvičení
 • Hra na boomwhackers a dřívka

Čtenářská pregramotnost:

 • čtení příběhů o Zlobilkách a Nezbednících
  • převyprávění příběhu
  • práce s textem
 • Jak Křemílek a Vochomůrka vařili šípkový čaj

Matematická představivost:

 • orientace v prostoru
  • opakování prostorových předložek
 • porovnávání počtu-více, méně, stejně

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |