LISTOPAD - PROSINEC

 

Těšíme se na Vánoce

 

Datum tématu: 18.11.2019- 3.1.2020

 

Příroda

 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

Tradice, svátky a významné události

 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Cíl:

 • pozorování přírody v zimě
 • vysvětlit dětem, proč slavíme Vánoce
 • naučení se básniček a písniček s pohybem

 

Charakteristika tématu

S dětmi si povídáme, jak vypadá zima, která zvířata se ukládají k zimnímu spánku a proč se slaví Vánoce. Doplňujeme jejich znalosti. S dětmi také píšeme dopis Ježíškovi a připravíme si adventní kalendář. 5.12. nás ve školce navštíví Mikuláš, čert a anděl, pro které si připravíme básničky a písničky. Od Protona se dozvídáme, jaké tradice se na Vánoce dodržují. Vyvrcholením tématu bude besídka, na kterou se všichni moc těšíme, protože nás snad navštíví Ježíšek.

 

Kontaktní kruh:

Zjišťujeme od dětí:

 • Jak vypadá příroda v zimě?
 • Jaká zvířata se ukládají k zimnímu spánku?
 • Jaké Vánoční tradice děti s rodiči o Vánocích dodržují.
 • Proč se slaví Vánoce?
 • Co si přeji od Ježíška.

Výtvarná chvilka:

 • Píšeme dopis Ježíškovi
 • Výroba vánočních svícnů
 • Zimní výzdoba školky
 • Pečení cukroví

Tělovýchovná chvilka:

 • Pokud bude sníh- sáňkujeme, stavíme sněhuláky
 • Opakování kotrmelců
 • Stezka pro odvážně děti přes peklo s čerty
 • Mrazík

Hudební chvilka:

 • Učení vánočních písní- lidových i umělých
 • Hra s Orfovými nástroji a boomwhackers
 • Sluchová percepce
  • běháme podle tónů- vysoké po špičkách, nízké po patách
  • střídání pochodu a rozloženého akordu

Čtenářská pregramotnost:

 • Vánoční příběh
  • otázky k textu
  • O dvanácti měsíčkách
   • skládání děje
   • vlastní ilustrace
   • Básničky

Anděl

Podívejte, děti,

kdopak to sem letí?

Bílá křídla, žluté vlasy,

Andělíček je to asi.

Na hlavě má hvězdičku,

svítí si na cestičku.

A přiletěl k nám,

andělíček sám.

 

Matematická představivost:

 • kombinatorika
  • navlékání korálků podle zadaného kritéria
  • třídění
   • třídění sněhových vloček dle velikosti, barvy, …
   • Porovnávání hmotnosti pytlů čerta
   • Porovnávání velikostí (vysoký, nízký)

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |