ČERVENEC A SRPEN

11. INTERGOVANÝ BLOK

„HURVÍNEK SI UŽÍVÁ PRÁZDNINY“

Podtéma

 1. Hurvínek cestuje
 2. Bezpečnost na cestách i při zábavě

 

 

Charakteristika IB:

V tomto bloku se s Hurvínkem vydáme na dlouhou cestu.  Budeme si vyprávět, kam se chystáme na prázdniny. Jakými dopravními prostředy pojedeme, poplujeme, poletíme...Budeme si vyprávět a ukazovat, co můžeme vidět v cizích zemích. Co je zajímavého u nás a kam bychom se rádi vydali. Povíme si o bezpečnosti při cestování. O tom, jaká pravidla dodržujeme a jaké nástrahy na nás mohou čekat například při kempování, při sportu, při cestování dopravními prostředky a při koupání. Také se doktneme ochrany přírody a životního prostředí. Budeme malovat obrázky z cest. Pokusíme se vyrobit si mapy a zakreslit, kde jsme byli a co jsme viděli. Povíme si také, kam se obrátit pro pomoc v případě potřeby.

 

Záměr bloku:

 • Seznámit děti s kouzlem cestování
 • Mít povědomí o tom, že jsou i jiné zajímavé země kolem nás
 • Umět ocennit krásy naší země, umět se samostaně vyjadřovat, popisovat, vybavovat si
 • Být kreativní, mít fantazii
 • Znát základní pravdila bezpečnosti
 • Umět si přivolat pomoc, vědět, kam, nebo na koho se obrátir v nouzi
 • Umět předcházet úrazům a nebezpečným situacím
 • Soucítit s přírodou a společností, chápat, že příroda a svět souží všem a je třeba ho chránit

 

Hlavní cíle:

 • Rozvvoj povědomí o kultuře cestování
 • Rozvoj sounáležitosti s přírodou
 • Rozvoj samostatného vyjádřování, slovní zásoby, fantazie a kreativity
 • Spolupráce s dětmi ve skupině, umění zapojit se, podřídit se i prosadit
 • Rozvoj povědomí o nutnosti dodržovat pravidla bezpečnosti při všech aktivitách a činnostech

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |