DĚTSKÁ SKUPINA NIKOLAJKA

číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008623

 

 

Petr Cvaniga

vedoucí pečující osoba Dětské skupiny Nikolajka

 

 

 

 

Veronika KAREŠOVÁ

pečující osoba v Dětské skupině Nikolajka

 

 

Andrea BRADÁČOVÁ

hospodářka


 

 

 

ANDREA FILÁKOVÁ

Vedoucí pečující osoba( na mateřské dovolené)

 

 

Vzdělání:

SPgŠ Praha: obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Univerzita Karlova Praha - Pedagogická fakulta: obor Učitelství pro mateřské školy;

Specializace v pedagogice.

- Státní závěrečná zkouška z psychologie, pedagogiky a výtvarné výchovy.

Praxe:

Učitelka ve státní i soukromé mateřské škole.

Asistent pedagoga handicapovanému žákovi 1.třídy základní školy v Praze.

Vedoucí soukromé mateřské školy.

Lektorka:

- výtvarně-tvořivého kurzu pro děti – „Tvořínek“,

- keramiky pro nejmenší,

- lektorka hudebně - pohybového kurzu pro nejmenší.

Zájmy:

Psychologie a pedagogika, výtvarné umění a fotografie, kultura, wellness, příroda, cyklistika a plavání.

Motto:

Vyznávám individuální přístup k dítěti a formu výuky „Škola hrou“.

Tanec, příroda, sport, psychologie

 


 

 


 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |