Lenka Klimešová

vedoucí MŠ

 

Vystudovala SPgŠ Evropská v Praze 6

Praxe: 7 let ve státní mateřské školce, nyní v soukromé

Během rodičovské dovolené vedení kurzů cvičení a hudebně pohybových aktivit pro maminky s dětmi. Výuka hry na klavír. Vedení dětského centra.

Další vzdělávání:

  • Kurz primární logopedické prevence – 60h,  zakončený zkouškou a certifikátem
  • Kurzy týkající se výchovně – vzdělávacích činností v Mš
  • Certifikovaný školitel pro program Školka hrou v rámci projektu EduLab (práce s interaktivní tabulí v Mš a digitálními pomůckami)
  • 2 leté studium grafologie zakončené certifikátem
  • 10 let hra na klavír v ZUŠ, ukončeno absolutoriem, sborový zpěv

 

Zájmy a koníčky:
Mým největším zájmem je má rodina a tři děti, kterým věnuji veškerý volný čas. Ráda hraji na klavír, maluji, zpívám, chodím do přírody, jezdím na výlety. Jsem ráda ve společnosti, školení dospělých mě také velmi bavilo - předávání a přijímání zkušeností. Baví mě pracovat s dětmi a rozvíjet jejich individuální schopnosti a dovednosti. Naslouchat jim a být jim průvodcem, pomocníkem. Ráda se dále vzdělávám a rozšiřuji své znalosti a dovednosti.

 

 

Veronika KAREŠOVÁ

teta v jesličkové třídě

 

 

Andrea BRADÁČOVÁ

hospodářka


 

 

 

ANDREA FILÁKOVÁ

Vedoucí učitelka ( na mateřské dovolené)

 

 

Vzdělání:

SPgŠ Praha: obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Univerzita Karlova Praha - Pedagogická fakulta: obor Učitelství pro mateřské školy;

Specializace v pedagogice.

- Státní závěrečná zkouška z psychologie, pedagogiky a výtvarné výchovy.

Praxe:

Učitelka ve státní i soukromé mateřské škole.

Asistent pedagoga handicapovanému žákovi 1.třídy základní školy v Praze.

Vedoucí soukromé mateřské školy.

Lektorka:

- výtvarně-tvořivého kurzu pro děti – „Tvořínek“,

- keramiky pro nejmenší,

- lektorka hudebně - pohybového kurzu pro nejmenší.

Zájmy:

Psychologie a pedagogika, výtvarné umění a fotografie, kultura, wellness, příroda, cyklistika a plavání.

Motto:

Vyznávám individuální přístup k dítěti a formu výuky „Škola hrou“.

Tanec, příroda, sport, psychologie

 


 

 


 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |