DĚTSKÁ SKUPINA NIKOLAJKA

číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016667

 

 

Veronika KAREŠOVÁ

pečující osoba v Káčátkách

 

 

Kateřina MLEZIVOVÁ Bc.

chůva v Sovičkách

Zuzana HENDRYCHOVÁ

předškolní pedagog v SovičkáchZuzana KYSELOVÁ

hospodářka


 

 

 

 

 


 

 


 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |