Denní aktivity Školičky vycházejí z moderních výukových a výchovných metod. Podporujeme individuální rozvoj každého dítěte. Formou zábavných her a cvičení motivujeme děti k rozvoji jejich schopností.

Příklad celodenního programu

Rozpis denních aktivit:

7,30 - 9,00      příchod dětí

9,00 – 9,30     pohybová výchova (aerobik pro děti, pohybově-rytmická cvičení, jóga nebo pilates pro děti)

9,30 – 10,00    práce ve skupinách

10,20 - 11,30  venkovní aktivity

11,30 - 12,00  výtvarná činnost

12,00 - 12,30  oběd

12,30 - 14,30  odpolední klid

14,30 - 15,00  svačina

15,00 - 18,00  odpolední aktivity (venkovní aktivity, hry, soutěže apod.)

Rozvrh hodin umožňuje pravidelné i nepravidelné návštěvy dětí.

Celodenní stravování (2x svačina, oběd) je zajištěno.

Školička Na Vyhlídce je v provozu i během prázdnin !

 

Pohybová výchova

Každé ráno zahajujeme aktivním pohybem. Nenásilnou metodou jsou děti zapojeny do pohybových cvičení a nastartují tak svůj školičkový den. Děti se učí jednoduché choreografické prvky, sloužící k povzbuzení jejich koordinačních schopností. V rámci pohybových aktivit využíváme i prvky jógy pro děti, pilates a aerobiku. „Odbornicí na pohyb“ je u nás teta Lucka, která bude ve Školičce Na Vyhlídce vést taneční a pohybové kurzy.

Práce ve skupinách

Děti jsou rozděleny podle věku do skupin:

Skupina nejmladších dětí - pro velký zájem je ve Školičce Na Vyhlídce otevřeno "jesličkové" oddělení pro děti od 18 měsíců. O děti pečuje zdravotní sestra. Vzhledem k tomu, že péče o takto malé děti musí být skutečně velmi individuální, je stanoven standard 4 - 5 dětí na 1 pedagoga/zdravotní sestru. Respektujeme náročné požadavky na stravování našich nejmenších školáčků a každé dítě v této skupině má vlastní stravovací režim. Denní režim dětí v této skupině přizpůsobujeme i jejich nárokům (např. spaní 2x denně, individuální stravovací nároky apod.).

Skupina mladších dětí  (od cca 2 let do 3 let) -  aktivity mladších dětí  jsou méně náročné, děti se hravou formou učí základní věci. Velký důraz klademe na sociální chování dětí – každý den si opakujeme, jak se k sobě máme chovat (děkuji, prosím, pozdravy, kamarádské chování…). O mladší děti se bude starat teta Zuzka, zdravotní sestra s několikaletou praxí péče o malé děti.

Skupina starších dětí  (nad cca 4 roky)

Děti se učí pod pedagogickým vedením, výuka vychází z rámcového vzdělávacího programu Školičky. Každé dítě má svůj výukový sešitek, se kterým pracuje a se kterým se může na konci každého měsíce pochlubit mamince a tatínkovi.  Pedagogické vedení Školičky má na starosti teta Vlaďka, která s dětmi pracuje velmi profesionálně a s ohledem na schopnosti každého dítěte.

Výtvarná činnost

Výtvarnými aktivitami rozvíjíme kreativitu a fantazii dětí. Učíme děti pracovat s různými materiály a výtvarnými pomůckami. Pod vedením tet ve školce tak děti pracují s modelínou, keramickou hmotou, učí se pracovat s prostorem na papíře, využívají i netradiční materiály k výrobě krásných dětských uměleckých děl. Největší radost děti mají, když mohou svými výtvory vyzdobit Školičku a pyšně pak všem ukazovat, které dílko jej právě to jejich. Díky využití různých forem výtvarných aktivit se soustřeďujeme na podporu dětské koncentrace a na rozvoje jemné motoriky.

Stravování a pitný režim

V rámci celodenní péče o děti je zajištěno kvalitní stravování a pitný režim. Obědy jsou dováženy každý den čerstvé a složení stravy odpovídá náročným požadavkům hygienické stanice na stravování dětí. Ve Školičce se o svačinky, obědy a pitný režim stará teta Jana, která svým bedlivým okem sleduje, zda skutečně všechny děti pijí a kontroluje, aby vše v kuchyni bylo perfektně čisté. Teta Jana je velmi precizní a důsledná, a tak se pod jejím vedením, děti učí důležité hygienické návyky.

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |