ZAŘÍZENÍ PÉČE O DÍTĚ NA VYHLÍDCE

Adresa provozovny: Na Vyhlídce 68, 190 00 Praha 9
Provozovatel:
Mateřská škola Školička, s.r.o., se sídlem Sinkulova 70/27, Praha 4, IČ: 271 311 65

 

Základní informace:

Adresa provozovny: Na Vyhlídce 68/105, Praha 9

Zahájení provozu: 1. září 2016

Kapacita: 20 dětí

 

Zařízení péče o dítě "Na Vyhlídce" je provozováno na základě živnostenského zákona.

Projekt je podpořen finanční dotací z Evropského sociálního fondu - Operační program Zaměstnanost.

Provoz zařízení:

Zařízení je otevřeno každý pracovní den od 7.30 do 18.00 hod. vyjma 23. prosince, kdy je provozní doba zkrácena od 7,30 hod. do 15,00 hod. a 31. prosince, kdy je zařízení zavřeno.

Zařízení může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje zařízení zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

Denní režim

Denní režim dětí probíhá podle orientačního časového rozvržení dne:
Organizace řídí denním řádem. Režim dne je přizpůsoben přirozenému biorytmu dětí.

7:30 – 10:00 /10.15/
zájmové hry, pohybové chvilky, hygiena, dopolední svačina, řízené činnosti

10:00/10.15/ – 11:45/12.00/
příprava a pobyt venku, činnosti jsou přizpůsobovány klimatickým podmínkám

12:00/12.15/ – 14:30
oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě pro děti s menší potřebou spánku

14:30 – 18:00
hygiena, odpolední svačina, hry, zájmové činnosti, pohybové činnosti, individuální péče, zájmové kroužky

 


 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |